Pilkington Floatglas AB først i branchen med ISO 50001

Pilkington Floatglas AB først i branchen med ISO 50001

Pressemeddelelse
02 Oct 2012
Certifieringen sparar både miljö och pengar
Pilkington Floatglas AB är först i världen inom floatglasbranschen med att certifieras med den internationella standarden ISO 50001 för energiledningssystem. Certifieringen minskar miljöpåverkan och sparar såväl energi som pengar. Pilkington Floatglas AB erbjuder en mängd energieffektiva glas och det är självklart viktigt att hela livscykeln är så energisnål som möjligt, vilket certifieringen är ett kvitto på.