Pilkington Nederland partner van project ReFace

Pilkington Nederland partner van project ReFace

Persberichten
07 sep 2020
Reface vereenvoudigt circulair hergebruik van materialen in de gevelbouw.

Op 26 augustus jl. is het project ReFace van start gegaan. Een vijftal pilots moet het proces van hoogwaardig hergebruik van gevelproducten en reststromen vereenvoudigen. Een belangrijk deel daarvan is glas. Pilkington Nederland B.V. beoogt met de deelname in ReFace bij te dragen aan een vermindering van de CO2-impact van de gevelindustrie en een toename van hoogwaardig hergebruik van gevelelementen, -producten en -materialen.
 
reface
De gevelindustrie wil een positieve bijdrage leveren aan de wereld van morgen. Zij is op weg naar een circulaire geveleconomie waarin producten en materialen hergebruikt worden. Voor hoogwaardig hergebruik is het nodig om te weten wat er precies aan gevelelementen, -producten en -materialen vrijkomt en waar en wanneer. De kwaliteit moet voldoende zijn en bepaald moet worden of en hoe dit hergebruikt kan worden. In de praktijk is de juiste kennis en informatie hierover lastig te vinden. De pilotprojecten in ReFace moeten inzicht geven hoe dit beter kan.
ReFace maakt de financiële en ecologische waarde van producten en materialen uit gevels inzichtelijk met behulp van product- en materialenpaspoorten. Daarbij wordt de juiste match gezocht tussen vragers en aanbieders van producten en materialen die hergebruikt kunnen worden. Ook wordt er gekeken naar nieuwe toepassingen voor bestaande gevelproducten en reststromen uit de fabrieken.

ReFace is een samenwerking tussen Cirlinq en Excess Materials Exchange (EME). Deze samenwerking is gebaseerd op vier pijlers:

1. Registreren van bestaande en nieuwe gevelproducten alsmede reststromen in een product- en grondstoffenpaspoort;
2. Identificeren en volgen met behulp van identifiers (QR, NFC & RFID);
3. Waarderen door inzicht te bieden in de financiële, ecologische en sociale impact van het hergebruikpotentieel;
4. Verbinden door het zoeken en realiseren van een hoogwaardige match.   

Naast Pilkington Nederland B.V. zijn bij de pilots de volgende projectpartners betrokken: Hydro Building Systems, Panelen Holland, GEZE, Lecot, Alkondor Hengelo, VMRG, New Horizon en Alba Concepts. De pilots hebben een looptijd van 5 maanden en geven inzicht in de haalbaarheid en schaalbaarheid van de verschillende recyclings- en hergebruikopties in de praktijk.