Print this pagePrint this page

NSG Online Privacyverklaring - mei 2018

BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN  

HET DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING  

Deze privacyverklaring heeft tot doel om u te informeren over de manier waarop NSG uw persoonlijke data verzamelt en verwerkt tijdens onze interactie met u en uw gebruik van onze websites, inclusief de data die u telefonisch verstrekt, gedurende onze relatie met u of via onze websites wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een product of service koopt of deelneemt aan een wedstrijd.

Onze websites zijn niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen geen gegevens over kinderen, voor zover wij ons daarvan bewust zijn.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met andere privacyverklaringen of verklaringen over eerlijke gegevensverwerking die wij verstrekken op specifieke momenten wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen of verwerken, zodat u zich volledig bewust bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op en geen vervanging van de andere verklaringen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE  

Pilkington Group Limited is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens (gezamenlijk ‘ONDERNEMING’, ‘wij’, of ‘ons’ genoemd).

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

CONTACTGEGEVENS

Als u opmerkingen, vragen of bezwaren hebt over de informatie in deze privacyverklaring of over andere kwesties die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens door NSG Group, neemt u contact op met:

Pilkington Group Limited

E-mailadres: nsgdataprotect@nsg.com

Postadres: European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF, GB

U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming (www.ico.org.uk). Wij stellen het echter op prijs als wij de kans krijgen om mogelijke problemen eerst op te lossen, voordat u contact opneemt met de ICO. Daarom verzoeken wij u in eerste instantie contact met ons op te nemen.

WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING EN UW VERPLICHTING OM ONS OVER VERANDERINGEN TE INFORMEREN

Wij mogen deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u hebben correct en actueel zijn. Informeer ons over wijzigingen van uw persoonsgegevens zolang uw relatie met ons bestaat.

2.  DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN  

Persoonsgegevens of persoonlijke informatie bestaat uit informatie over een individu aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het zijn niet gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die wij als volgt hebben ingedeeld:

 • Identiteitsgegevens omvatten de voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, huwelijkse staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens omvatten de gegevens over betalingen aan u en door u en andere gegevens over producten en diensten die u van ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens omvatten het internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en versie, tijdzone-instelling en locatie, cookies, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparatuur die u gebruikt voor toegang tot deze website.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over de manier waarop u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor de ontvangst van het marketingmateriaal van ons en van derden en uw communicatievoorkeuren.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens (zoals informatie over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuiging, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Evenmin verzamelen wij informatie over criminele veroordelingen en misdrijven.

ALS U VERZUIMT OM PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN  

Wanneer we door de wet worden verplicht om persoonsgegevens te verzamelen of conform de voorwaarden van een contract dat wij met u hebben en u verzuimt om de gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, dan is het mogelijk dat we het contract dat we met u hebben of dat we met u willen aangaan, niet kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld om u te voorzien van goederen of diensten). In dat geval is het mogelijk dat wij een product of dienst moeten annuleren, maar daarover zullen wij u informeren.

3.  HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD? 

Wij kunnen gegevens van en over u op verschillende manieren verzamelen, zoals:

 • Directe interactie. U geeft ons uw identiteits-, contact- en financiële gegevens door formulieren in te vullen of ons per post, telefoon, e-mail of op andere wijze te contacteren. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
  • zich voor onze producten of diensten aanmeldt;
  • zaken met ons doet;
  • advies vraagt over onze producten of diensten;
  • een account op onze website aanmaakt;
  • zich abonneert op onze service of publicaties;
  • marketingmateriaal aanvraagt;
  • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
  • ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Als u onze websites gebruikt, kunnen wij automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browsingactiviteiten en -patronen verzamelen. Wij verzamelen deze gegevens door middel van cookies, serverlogs en andere, soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook technische gegevens van u ontvangen wanneer u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg ons cookiebeleid hieronder voor meer informatie.

4.  HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN 

We gebruiken uw persoonsgegevens wanneer de wet ons dat toestaat. Meestal gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Als we het contract moeten uitvoeren dat we met u willen aangaan of dat we met u zijn aangegaan.
 • Als het nodig is voor onze legitieme belangen (of die van derden) en uw belangen en fundamentele rechten die belangen niet overtreffen.
 • Als we aan wettelijke of reglementaire verplichtingen moeten voldoen.

Over het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve voor de verzending van directe marketingcommunicatie van derden via e-mail of sms. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verzending van marketingmateriaal in te trekken, door contact met ons op te nemen via nsgdataprotect@nsg.com

DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ZULLEN GEBRUIKEN  

Wij hebben hieronder in een tabel uiteengezet hoe wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken en wat de rechtsgrondslag daarvoor is. Wij hebben ook aangegeven wat onze legitieme belangen zijn, indien gepast.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens voor meer dan één wettige reden mogen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op via nsgdataprotect@nsg.com als u meer wilt weten over de specifieke rechtsgrondslag die wij gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens als er meer dan één reden in onderstaande tabel staat vermeld.

Doel/activiteit

Soort gegevens

Wettige grondslag voor verwerking, met inbegrip van legitieme belangenbasis

U registreren als nieuwe klant

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

Uitvoering van een contract met u

Verwerking en levering van uw bestelling, waaronder:

(a) Betalingen, tarieven en toeslagen beheren

(b) Aan ons verschuldigd geld verzamelen en terugvorderen

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Financiële gegevens

(d) Transactiegegevens

(e) Marketing- en communicatiegegevens

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Benodigd voor onze legitieme belangen (om uitstaande schulden te vorderen)

Voor het beheer van onze relatie met u, zoals:

(a) Kennisgeving over veranderingen van onze algemene voorwaarden of ons privacybeleid

(b) Verzoek aan u om een review te schrijven of aan een enquête deel te nemen

(c) Relatiebeheer en aanverwante diensten

(d) Uitvoering van de benodigde taken voor de levering van de aangevraagde producten en/of diensten

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Profielgegevens

(d) Marketing- en communicatiegegevens

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen

(c) Benodigd voor onze legitieme belangen (om onze administratie up-to-date te houden en te onderzoeken hoe klanten onze producten/services gebruiken)

U in staat stellen deel te nemen aan een prijstrekking, wedstrijd of een enquête

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Profielgegevens

(d) Gebruiksgegevens

(e) Marketing- en communicatiegegevens

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Vereist voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om onze producten en diensten te ontwikkelen en onze onderneming te laten groeien)

Voor het beheer en de bescherming van onze onderneming en websites (met inbegrip van het oplossen van problemen, data-analyse, tests, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en data-hosting)

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Technische gegevens

(a) Benodigd voor onze legitieme belangen (voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, voor onze administratie en IT-services, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen, en voor een zakelijke reorganisatie of groepsherstructurering)

(b) Vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen

De levering van relevante content en advertenties aan u en de meting van de effectiviteit van de reclame die we u sturen

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Profielgegevens

(d) Gebruiksgegevens

(e) Marketing- en communicatiegegevens

(f) Technische gegevens

Benodigd voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om onze producten en diensten te ontwikkelen, onze onderneming te laten groeien en onze marketingstrategie uit te werken)

Het gebruik van data-analyse om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en -ervaringen te verbeteren

(a) Technische gegevens

(b) Gebruiksgegevens

Benodigd voor onze legitieme belangen (om klantentypes voor onze producten en diensten te definiëren, onze website up-to-date en relevant te houden, onze onderneming te laten groeien en onze marketingstrategie uit te werken)

Suggesties en aanbevelingen doen over goederen of diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Technische gegevens

(d) Gebruiksgegevens

(e) Profielgegevens

Benodigd voor onze legitieme belangen (om onze producten en diensten te ontwikkelen en onze onderneming te laten groeien)

ONZE MARKETING / AANBIEDINGEN

Wij streven ernaar u een keuze te geven over de manier waarop bepaalde persoonsgegevens worden gebruikt, met name voor marketing en reclame.

Wij kunnen uw identiteits-, contact-, technische-, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een mening te vormen over wat u volgens ons wilt of nodig hebt, of wat u mogelijk interessant zult vinden. Dit is de manier waarop we beslissen welke producten, diensten en aanbiedingen mogelijk relevant voor u zijn (we noemen dit marketing).

U ontvangt marketingberichten van ons indien u meer informatie hebt aangevraagd of goederen van ons hebt gekocht of als u uw gegevens aan ons doorgeeft wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of zich registreert voor een speciale aanbieding en in al deze gevallen, als u niet hebt gekozen om de marketingberichten te weigeren.

MARKETING VAN DERDEN  

Wij zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens met ondernemingen buiten de NSG bedrijvengroep voor marketingdoeleinden delen.

OPTING OUT  

U kunt ons of derden te allen tijde vragen om te stoppen met het versturen van marketingberichten door de opt-out links op de verzonden marketingberichten te volgen of door contact met ons op te nemen op nsgdataprotect@nsg.com.

Wanneer u ervoor kiest om deze marketingberichten niet langer te ontvangen, geldt dat niet voor de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt als gevolg van een aankoop van een product of dienst, garantieregistratie, product- of dienstervaring of andere transacties.

COOKIES  

Een cookie is een klein stukje informatie dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden, waarmee de server informatie van de browser kan verzamelen. Het gebruik van cookies is voor NSG van essentieel belang om de best mogelijke gebruikerservaring via de websites te verlenen. Wij gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt. Dit stelt ons in staat om een demografisch profiel van de bezoekers aan onze website te ontwikkelen. U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige cookies worden geweigerd of om u een waarschuwing te sturen wanneer websites cookies instellen of gebruiken. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor advies over deze functie. Als u cookies uitschakelt of weigert, dan zult u merken dat sommige delen van deze website niet langer toegankelijk zijn of niet juist functioneren.

Op de lijst in bijlage 1 staan de cookies die momenteel door onze websites worden gebruikt, en het doel dat ze dienen.

LINKS NAAR DERDEN

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, moedigen wij u aan om de privacyverklaring van elke website die u bezoekt, te lezen. 

Als u op een plug-in klikt of dergelijke aansluitingen activeert, kunnen wij of derden gegevens over u verzamelen of delen.  Als u meer wilt weten over het doel en de scope van de dataverzameling en -verwerking en het gebruik van de data door de plug-in provider en uw rechten en aanpassingsmogelijkheden, zodat u uw privacy kunt beschermen, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de plug-in provider. 

VERANDERING VAN DOEL  

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de data hebben verzameld, tenzij wij in alle redelijkheid menen dat wij de data voor een andere reden moeten gebruiken en die reden compatibel is met de originele doelstelling. Als u meer wilt weten over de manier waarop de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het originele doel, neemt u contact met ons op via nsgdataprotect@nsg.com.

Als wij uw persoonsgegevens voor een heel ander doel moeten gebruiken, zullen wij u daarover informeren en de rechtsgrondslag uitleggen die ons toestemming geeft om dat te doen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens zonder uw kennis of toestemming verwerken om te voldoen aan bovenstaande regels als dit wettelijk vereist of toegestaan is.

5.  OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens met onderstaande instanties moeten delen voor het doel dat staat vermeld in paragraaf 4 hierboven.

 • Interne derden zijn andere bedrijven die deel uitmaken van de NSG Group die IT- en systeembeheersdiensten leveren.
 • Externe derden zijn:
  • Service providers die fungeren als verwerkers in de EEZ, die IT- en systeembeheersdiensten leveren;
  • Professionele adviseurs waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars in de EEZ die consultancy financiële, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten leveren; en
  • De belastingdienst, toezichthouders en andere instanties die in bepaalde omstandigheden rapportage over de verwerkingsactiviteiten vereisen.
 • Derden aan wie wij onderdelen van onze onderneming of activa kunnen verkopen, overdragen of samenvoegen. Het is ook mogelijk dat wij andere bedrijven overnemen of een fusie aangaan. Als ons bedrijf verandert, dan is het mogelijk dat de nieuwe eigenaars uw persoonsgegeven op dezelfde wijze gebruiken als in deze privacyverklaring staat vermeld.

Wij verplichten alle derden om de beveiliging van uw persoonsgegevens te respecteren en op wettige wijze te waarborgen. Wij staan niet toe dat derden die diensten verlenen uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe om uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden en conform onze instructies te verwerken.

6.  INTERNATIONALE OVERDRACHT  

Wij mogen uw persoonsgegevens in de NSG Group delen en dit betekent de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Zone (EEZ).

Voor de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EEZ bestaan er beveiligingsmaatregelen die garanderen dat uw persoonlijke informatie voldoende wordt beschermd.

7.  GEGEVENSBEVEILIGING  

Wij hebben geschikte beveiligingsmaatregelen getroffen die voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren of gebruikt worden of op onbevoegde wijze worden gewijzigd of doorgegeven. Bovendien is toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot die werknemers, vertegenwoordigers, onderaannemers en andere derden die dergelijke toegang nodig hebben. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen conform onze aanwijzingen en hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld voor de respons op een verdachte schending van de beveiliging van persoonsgegevens en zullen u en de wettelijke instantie informeren over een schending als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

8.  GEGEVENSBEWARING  

HOE LANG ZULT U MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om het doel te realiseren waarvoor we de gegevens hebben verzameld, inclusief voor het voldoen aan wettige, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Voor bepaling van de juiste bewaarperiode van persoonsgegevens nemen wij de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens in overweging, het risico op schade door onbevoegd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doelstellingen op een andere wijze kunnen realiseren, en de geldende wettelijke vereisten.

9.  UW WETTELIJKE RECHTEN  

In bepaalde omstandigheden hebt u bepaalde wettelijke rechten inzake uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn:

 • Verzoeken om uw persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • Verzoeken om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens.
 • Verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht om toestemming in te trekken.

Als u een van deze rechten wilt laten gelden, neem dan contact met ons op via nsgdataprotect@nsg.com.

GEWOONLIJK ZONDER KOSTEN  

U hoeft niets te betalen om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van uw andere rechten te laten gelden). Wij mogen echter wel een redelijk tarief in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Ook mogen wij in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

WAT WIJ VAN U NODIG HEBBEN  

Het is mogelijk dat wij specifieke informatie van u nodig hebben zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen wanneer u uw recht laat gelden om toegang te verkrijgen tot uw data (of om andere rechten te laten gelden). Dit is een veiligheidsmaatregel om te garanderen dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan iemand die daar geen recht op heeft. Wij kunnen ook contact met u opnemen voor verdere informatie om onze respons op uw verzoek te versnellen.

TIJDSLIMIET VOOR REACTIE  

Wij streven ernaar om alle legitieme verzoeken binnen één maand af te handelen. Soms kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u daarover informeren en geïnformeerd te houden.

Overzicht 1 - Cookies die momenteel worden gebruikt

Cookie

Naam

Doel

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze websites gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen bij de verbetering van onze website. De cookies verzamelen gegevens in anonieme vorm, zoals het aantal bezoekers aan onze website, hoe de bezoekers op onze website terecht zijn gekomen en de pagina’s die zij hebben bezocht.

Klik hier voor een overzicht van de privacymaatregelen bij Google.

U kunt deze cookie weigeren en een add-on voor uw browser gebruiken die door Google is ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie.

ASP Session Cookie

ASPSESSIONIDCQRQRTAB, ASP.NET_SessionId

Dit is een niet-permanente cookie die tijdelijk wordt ingezet terwijl u de website gebruikt. Deze cookie is essentieel voor de werking van de website en bevat geen persoonlijke informatie over u. De cookie wordt verwijderd zodra u de website verlaat.

Add This

Loc, Ssc, Bt, Di, Dt, Uid, Uvc, Uit, Psc

Deze cookie van derden wordt gebruikt om de ‘Add This’ functie te activeren voor social bookmarking. Er wordt geen informatie van deze cookie op onze servers opgeslagen.

Web Trends

WT_FPC

Deze cookie van derden is aanwezig op alle pagina’s met een YouTube-video component. De cookie legt direct informatie vast voor YouTube en wij gebruiken deze informatie niet.

AGR Europese & Braziliaanse E-commerce

Cookie

Naam

Doel

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze websites gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen bij de verbetering van onze website. De cookies verzamelen gegevens in anonieme vorm, zoals het aantal bezoekers aan onze website, hoe de bezoekers op onze website terecht zijn gekomen en de pagina’s die zij hebben bezocht.

Klik hier voor een overzicht van de privacymaatregelen bij Google.

U kunt deze cookie weigeren en een add-on voor uw browser gebruiken die door Google is ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie.

ASP Session Cookie

POL2008,

ASP.NET_SessionID

Dit is een niet-permanente cookie die tijdelijk actief is terwijl u de website gebruikt. Deze cookie is essentieel voor de werking van de website en bevat geen persoonlijke informatie over u. De cookie wordt verwijderd zodra u de website verlaat.

Custom Session Cookies

Account ID,

AccountName,

CustomerName, Email, Logged In

Dit is een niet-permanente cookie die tijdelijk actief is terwijl u de website gebruikt. Deze cookie is essentieel voor de werking van de website en bevat geen persoonlijke informatie over u. De cookie wordt verwijderd zodra u de website verlaat.

Custom Persistent Cookies

LoginEmail

Dit is een permanente cookie die wordt bewaard tot één jaar na uw laatste bezoek aan de website. Deze cookie bevat de laatste Username die werd gebruikt om in te loggen en wordt gebruikt om de login-pagina in te vullen wanneer u naar de website terugkeert.