Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

1

Wat is SEPA?

SEPA staat voor Single Euro Payments Area, een uniforme werkwijze in betalingsverkeer, en is een initiatief van de Europese Unie en de internationale banken.

2 Waarom SEPA?

Het doel van SEPA is om te komen tot harmonisatie en uniformering van het betalingsverkeer binnen de deelnemende lidstaten. Door één Europees product wordt het betalingsverkeer in Europa nog gemakkelijker en zijn er extra waarborgen ingebouwd om u en uw bedrijf nog meer te beschermen. Daarnaast zal SEPA Europees gezien leiden tot lagere kosten van het betalingsverkeer.

3 Is SEPA op mij van toepassing?

De nieuwe SEPA-wetgeving is van toepassing op iedereen met een zakelijke automatische incasso; oftewel automatische incassoafspraken tussen bedrijven. Als u een automatische incasso bij Pilkington Benelux heeft, dan ontvangt u in week 44 een brief daarover met alle benodigde informatie en formulieren. Hiermee kunt u de wettelijk gevraagde wijziging doorvoeren. Heeft u geen automatische incasso bij Pilkington Benelux, dan is deze communicatie met betrekking tot SEPA niet op u van toepassing.

4 Wat verandert er door SEPA?

Per 1 februari 2014 is het niet meer mogelijk om op de huidige manier te bankieren. Dat heeft onder andere gevolgen voor alle bedrijven die onderling afspraken hebben over automatisch incasseren. De nieuwe Europese SEPA-wetgeving verplicht dat er een nieuwe ‘Doorlopende machtiging bedrijven’ afgegeven wordt. Voor deze machtiging geldt dat u geen recht heeft op terugboeking. In de nieuwe situatie mag u tot en met de dag van uitvoering uw eigen bank verzoeken om de incasso-transactie niet uit te laten voeren.

5 Kan ik het formulier Doorlopende machtiging bedrijven ook digitaal invullen?

Helaas is dit niet mogelijk, het formulier dient met de pen ingevuld en ondertekend te worden.

6 Moet ik voor elk Pilkington Nederland klantnummer een nieuwe Doorlopende machtiging bedrijven invullen?

Per uniek bankrekeningnummer dient u een nieuw formulier in te vullen en te registreren bij uw bank. 

Voorbeeld:

Heeft u 3 klantnummers met 1 bankrekeningnummer waarvan Pilkington Nederland incasseert? Dan hoeft u maar één nieuw formulier ‘Doorlopende machtiging bedrijven’ in te vullen en de incasso slechts één keer bij uw bank te registreren.

Heeft u 6 klantnummers bij Pilkington Benelux met 3 verschillende bankrekeningnummers waarvan Pilkington Nederland incasseert? Dan dient u bovengenoemde handeling voor alle 3 de verschillende bankrekeningnummers uit te voeren.

7 Ik heb geen zakelijke rekening bij mijn bank. Kan ik wel een ‘Doorlopende machtiging bedrijven’ aanvragen?

De nieuwe vorm van incasso is alleen beschikbaar voor transacties tussen zakelijke rekeningen. U dient dus een zakelijke rekening te openen bij uw bank. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar (de website van) uw bank.

8 Ik weet mijn IBAN-nummer en BIC-code niet, alleen het oude rekeningnummer is bekend.

Op www.bnpparibasfortis.be/nl kunt u de gevraagde gegevens vinden door uw rekeningnummer in te vullen.

Wij hechten waarde aan uw privacy.

Wij maken gebruiken van cookies op deze website voor analytische doeleinden, remarketing, sociale media (optioneel) en het personaliseren van content (essentieel).

Door op 'Alles accepteren' te klikken stemt u in met het gebruik van cookies voor zowel essentiële en niet-essentiële functies en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens. 
Door op 'Alleen essentiële' te klikken, weigert u de niet-essentiële cookies. U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen via de pagina van ons Cookie beleid.

Voor meer informatie kunt u onze Online Cookie beleid lezen.