Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

1 Uit welke bestanddelen is glas opgebouwd?

Glas is een anorganisch amorf materiaal dat bestaat uit meer dan 70% silicium, 15% natrium en 7% calcium. De floatprocedure: dit verglaasbare mengsel voedt de fusieoven onophoudelijk. Wanneer het uit de oven komt, ontrolt het glaslint zich door naar boven te drijven in een bad van tinfusie. Het oppervlak van de tinfusie is uiterst vlak en produceert een perfect vlak glasblad. Het glaslint wordt vervolgens langzaam gekoeld totdat het volledig hard is.

2 Wat is HR++glas?

HR++glas bestaat net als gewoon dubbelglas uit twee ruiten met een ruimte (spouw) ertussen. Het bijzondere van HR++glas is de vrijwel onzichtbare flinterdunne metaallaag (coating) op de spouwzijde van de binnenruit. De spouw tussen de ruiten is gevuld met edelgas, meestal argon.

Deze metaallaag laat de zonnestraling door, terwijl de warmtestraling (vanuit de woning) wordt teruggekaatst in de woning. Door de hoge warmte-isolerende kwaliteiten van HR++glas is er minder energie nodig voor ruimteverwarming dan bij ander glas. Daarnaast is het wooncomfort in de winter door HR++glas merkbaar beter.

3 Wat is Triple glas?

Triple glas is een andere naam voor drievoudige beglazingen. Triple glas biedt een uitstekende thermische prestatie en door een verrassend lage Ug-waarde draagt het bij aan een optimale energiebesparing. Hierdoor worden de energiekosten gereduceerd.

Naast de verbeterde isolatiewaarde heeft Triple beglazing ten opzichte van dubbelglas nog een groot voordeel. Door de dubbele spouw en extra warmtereflecterende coating zal de oppervlaktetemperatuur aan de kamerzijde van de binnenruit bij Triple glas hoger zijn en minder afkoelen bij extreme weersomstandigheden ten opzichte van dubbelglas, zelfs al zouden beide opbouwen een gelijke isolatiewaarde hebben. Dit zorgt voor minder koudeval langs het raam en maakt het geschikt voor combinaties met LTV oplossingen (lage temperatuur verwarming) in een woning, zoals bijvoorbeeld een woning met alleen vloerverwarming. Dat leidt niet alleen tot een energiebesparing, maar ook tot een comfortabelere leefomgeving.

4

Wat is de Ug-waarde?

De isolatiewaarde (Ug) van glas wordt uitgedrukt in W/m²K. Dit geeft eigenlijk weer wat het energieverlies is per m² glas bij een temperatuurverschil van 1 graad tussen buiten en binnen. Hoe lager dit getal hoe kleiner het energieverlies en hoe minder energie er nodig is om de binnenruimte op dezelfde temperatuur te houden. Uitgaande van standaard HR++ dubbelglas met een Ug-waarde van 1,2 W/m²K kan gesteld worden dat tijdens een koude nacht met een buitentemperatuur van 0 °C en een binnentemperatuur van 20 °C, er bij een gemiddelde woning (20 m² glas) continu 480 Watt (1,2 × 20 × 20) aan warmte-energie verloren gaat. Bij wijze van spreken laat men de hele nacht 8 gloeilampen van 60 Watt onnodig branden. Ter vergelijking, bij eenzelfde woning zal met Triple beglazing met een Ug-waarde van 0,6 W/m²K dit warmteverlies gehalveerd worden tot 240 Watt.

5 Moeten er twee verschillende glastypen gebruikt worden voor warmte in de winter en koelte in de zomer?

Nee, Pilkington heeft een assortiment ontworpen dat de eigenschappen combineren van glas met weerkaatsende lagen en glas met een lage emissiebekleding Pilkington Suncool™. Dit product laat inderdaad toe dat de warmte wordt behouden in de winter dankzij zijn zeer lage U-coëfficiënt en houdt de koelte binnen in de zomer dankzij zijn lage zonnecoëfficiënt en zijn zwakke energietransmissie. Zonwering, thermische isolatie en helderheid zijn de voornaamste kenmerken van dit glas dat zowel bestemd is voor traditionele gebouwen als voor prestigieuze projecten.

6 Wat is het zelfreinigende glas Pilkington Activ™?

Voor al uw vragen in verband met zelfreinigend glas klik hier.

7 Wat is het verschil tussen gelaagd en gehard glas?

Gelaagd glas
Gelaagd glas bestaat uit twee of meer ruiten, die met elkaar zijn verbonden door een transparante en onzichtbare tussenlaag van kunststof. Een voorruit van een auto is gemaakt van gelaagd glas. Het grote voordeel van gelaagd glas is dat er geen stukken uitvallen als het breekt. Die kunststof tussenlaag houdt alles bij elkaar. Gelaagd glas is dus wel veiliger, maar niet sterker dan gewoon glas. Gelaagd glas is aan te
bevelen voor balkonruiten en op al die plaatsen waar er een grote kans bestaat dat iemand door het glas kan vallen.

Gehard glas
Gehard glas is ongeveer 5x zo sterk als gewoon glas van dezelfde dikte. Bij breken valt het uit elkaar in kleine stukjes (zoals bijvoorbeeld de zij- en achterruit in een auto), die geen diepe wonden kunnen veroorzaken. Gehard glas is dus ideaal om toe te passen op plaatsen waar glas snel kan breken, zoals tochtdeuren en buitenpuien. Omdat er na de breuk een gat ontstaat moet gehard glas niet worden toegepast op plaatsen waar dat gevaarlijk kan zijn, zoals bij balustrades.

8 Welk soort glas wordt aangeraden voor een gevel of een veranda die volledig naar het zuiden is gericht?

Het glas Pilkington Suncool™ is het best aangepast aan een gevel of een veranda die volledig naar het zuiden is gericht. Pilkington Suncool™ zijn ruiten in helder Pilkington Optifloat™, bekleed met samengestelde metaalcoatings die een lage emissie en zonwering combineren. Ruiten met zachte lagen kunnen uitsluitend in dubbele beglazing worden gebruikt. Zij kunnen worden gelamineerd of gehard om te voldoen aan veiligheidsbehoeften. Verharding is noodzakelijk in geval van risico op thermische barsten.

Pilkington Suncool™ speelt een grote rol in de controle van het energiemanagement. Dankzij de hoogpresterende lichttransmissie en -weerkaatsing en de uitstekende thermische isolatie dragen deze ruiten bij tot de klimaatregeling en het comfort in huizen en gebouwen.

9

Wat is CE-markering?

CE staat voor 'Communité Européenne', de Europese Gemeenschap. CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de in Europa geldende geharmoniseerde normen, welke de Europese geharmoniseerde productnormen (hEN’s) worden genoemd.

De CE-markering met bijbehorende informatie zorgt ervoor dat een product vrijelijk de nationale grenzen kan overschrijden. Het CE-keurmerk toont aan dat het product aan de omschreven kenmerken voldoet en dat het in een EU-land op de markt kan worden gebracht.

Wij hechten waarde aan uw privacy.

Wij maken gebruiken van cookies op deze website voor analytische doeleinden, remarketing, sociale media (optioneel) en het personaliseren van content (essentieel).

Door op 'Alles accepteren' te klikken stemt u in met het gebruik van cookies voor zowel essentiële en niet-essentiële functies en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens. 
Door op 'Alleen essentiële' te klikken, weigert u de niet-essentiële cookies. U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen via de pagina van ons Cookie beleid.

Voor meer informatie kunt u onze Online Cookie beleid lezen.