Wat betekent SEPA

Wat betekent SEPA voor u?

SEPA heeft gevolgen voor het automatisch incasseren. Om het betaalgemak en de veiligheid in de toekomst te kunnen waarborgen, dient u uw huidige zakelijke incasso om te laten zetten naar een nieuwe ‘Doorlopende machtiging bedrijven’. Hiervoor moet u volgens een wettelijk voorgeschreven procedure enkele handelingen verrichten. Wij gaan het u zo gemakkelijk mogelijk maken.

Hoe kan ik mijn 'Doorlopende machtiging bedrijven' doorgeven?
U ontvangt binnenkort van ons een brief, het formulier ‘Doorlopende machtiging bedrijven’ en de informatiebrochure.

Bij welke bank bankiert u?
Elke bank hanteert voor het registreren van de machtiging een andere werkwijze. Voor de 3 grootste banken, ABN AMRO, Rabobank en ING, treft u hieronder links aan. Per uniek bankrekeningnummer dient u een nieuw formulier in te vullen en te registreren bij uw bank.