Bouwend Nederland

Bouwend Nederland

Pilkington Nederland is lid van Bouwend Nederland, vakgroep GBO. Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Zij werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit gebeurt aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Belangenbehartiging
In de contacten met landelijke, provinciale, regionale en lokale overheden wordt geprobeerd met en voor bouw- en infrabedrijven zodanige randvoorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen optimaal kunnen presteren. Ook bevordert Bouwend Nederland de bouwproductie onder het motto “Nederland is niet af”. De vereniging Bouwend Nederland wordt gezien als een serieuze gesprekspartner die meedenkt over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Brancheontwikkeling
Bouwend Nederland stimuleert de verdere professionalisering van de bouwsector door het aanbieden van programma’s gericht op de bedrijfsvoering van bouwondernemingen. Zij richten daarbij op bewustwording en in toenemende mate ook op ondersteuning van leden bij de toepassing van kennis in het bedrijf. Daarnaast brengt Bouwend Nederland haar leden in contact met nieuwe markten en biedt toegang tot externe netwerken.

Ledenservice
Bouwend Nederland biedt haar leden een uitgebreid pakket aan dienstverlenende activiteiten aan, zowel in de vorm van eerste- als tweedelijnsdienstverlening en ledenvoordelen. De dienstverlening speelt zich op alle niveaus binnen de vereniging af: landelijk, regionaal, lokaal en via specialistische vakgroepen.

Voor meer informatie: www.bouwendnederland.nl

Wij hechten waarde aan uw privacy.

Wij maken gebruiken van cookies op deze website voor analytische doeleinden, remarketing, sociale media (optioneel) en het personaliseren van content (essentieel).

Door op 'Alles accepteren' te klikken stemt u in met het gebruik van cookies voor zowel essentiële en niet-essentiële functies en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens. 
Door op 'Alleen essentiële' te klikken, weigert u de niet-essentiële cookies. U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen via de pagina van ons Cookie beleid.

Voor meer informatie kunt u onze Online Cookie beleid lezen.