Nationale Milieu Database Categorie I

NMD Categorie 1

Pilkington Nederland registreert als eerste glasproducent een Categorie I Milieuverklaring in de Nationale Milieu Database

16 okt 2023

De CO2-uitstoot in de bouw moet drastisch omlaag en dat betekent dat de gehele sector stappen moet ondernemen. Het verduurzamen van bouwmaterialen is er daar één van. Pilkington combineert nieuwe technologieën met circulair denken en verduurzaamt op die manier het productieproces van vlakglas. De registratie van de Categorie I Milieuverklaring in de Nationale Milieu Database is daar het bewijs van.

 

De CO2-uitstoot in de bouw moet drastisch omlaag en dat betekent dat de gehele sector stappen moet ondernemen. Het verduurzamen van bouwmaterialen is er daar één van. Pilkington Nederland combineert nieuwe technologieën met circulair denken en verduurzaamt op die manier het productieproces van vlakglas. De registratie van de Categorie I Milieuverklaring in de Nationale Milieu Database is daar het bewijs van. 

Nationale Milieu Database
De Nationale Milieu Database (NMD) bestaat uit drie categorieën: Categorie I is producentspecifiek voor een bepaald product. Categorie II bestaat uit generieke data van verschillende producenten bij elkaar die gelden als gemiddelden voor een specifieke branche. Categorie III bestaat uit verschillende materialen die op de markt zijn, waarvan de waarden zijn opgehoogd met 30% omdat het niet-gecontroleerde data betreft. 

Pilkington Nederland isolatieglas in Categorie I NMD 
Pilkington Nederland registreerde eerder al producten in Categorie II. “Met de branche hebben we het voor elkaar gekregen om isolatieglas sectorbreed in NMD Categorie II te laten registreren. Maar we zijn nu een stap verder gegaan door onze producten in Categorie 1 te laten registreren. We zijn heel trots dat Pilkington Nederland als eerste glasproducent in Nederland een Categorie I Milieuverklaring in de Nationale Milieu Database heeft geregistreerd”, zegt Martijn Rietveld, commercieel manager van Pilkington Nederland, onderdeel van NSG Group.

Aanscherping van de Milieu Prestatie Gebouwen
Gerrit Maring, sustainability coördinator bij Pilkington Nederland, legt uit dat deze milieuverklaring enorm belangrijk is omdat de regels voor het milieuvriendelijk bouwen voor de woning- en utiliteitsbouw verder worden aangescherpt. “Sinds 2013 moet er in Nederland voor het aanvragen van een bouwvergunning altijd een milieuprestatie gebouwen (MPG) berekening gemaakt worden. De MPG wordt gebruikt als graadmeter voor onder andere de CO2-uitstoot van een gebouw en gaat in 2025 van 0,8 nu naar 0,5 voor woningen en van 1,0 naar 0,85 voor utiliteitsbouw. Omdat de CO2-emissie die vrijkomt tijdens de productie van bouwmaterialen zwaarder meetelt, is het dus van belang dat een bouwproduct een lage milieubelasting heeft.” Voor de berekening van die milieubelasting van materialen wordt gebruik gemaakt van een levenscyclusanalyse (LCA). Op basis van die LCA is de milieubelasting van elk afzonderlijk bouwproduct terug te vinden in de Nationale Milieu Database (NMD). Gerrit vervolgt: “De nieuwe levenscyclusanalyse-berekeningen voor de Categorie I registratie van Pilkington Nederland is 40% beter dan de Categorie II registratie die is gedaan. Dat betekent dat de maatregelen die we de afgelopen jaren genomen hebben in de productielocaties om de footprint te verlagen, echt effect hebben gehad.”

NMD-registratie Categorie I modulair opgebouwd 
Pilkington  Nederland heeft er bewust voor gekozen de NMD-registratie Categorie I modulair op te bouwen. “Als ontwerper, architect of bouwer kies je namelijk uit bepaalde samenstellingsmogelijkheden: denk aan glassoorten, diktes van het glas, coatings en soorten afstandhouders. We willen uiteraard dat de milieuprestatie van het totale -samengestelde- product uit de database rolt”, zegt Gerrit. “Zeker nu de MPG nóg verder aangescherpt zal worden en de NMD een stuk geprofessionaliseerd is, wordt dit steeds relevanter binnen de bouw. Als ontwerpers en architecten weten welke onderdelen van een gebouw in welke mate bijdragen aan emissies, kunnen ze ontwerpbeslissingen nemen op basis van die data en dringen we zo de CO2-uitstoot in de bouw terug.”

MakechangeTM
“Het is fantastisch dat we als kleine entiteit binnen de NSG Group vooroplopen en het is mooi dat Pilkington Nederland tot de meest duurzame glasproducenten behoort. Maar om de klimaatdoelen te behalen, moeten we het met z’n allen doen”, zegt Martijn. “We zullen dus als producent en als sector op veel aspecten echt moeten veranderen, soms zelfs fundamenteel anders moeten doen.” Dat is ook de reden dat de NSG Group de duurzaamheidsambitie om tot een forse CO2-reductie te komen, heeft vastgelegd in duidelijke doelen: 30% CO2-reductie in 2030 en volledig klimaatneutraal in 2050. Om binnen deze wereldwijde ambitie te kunnen putten uit elkaars kennis, kunde en creativiteit, heeft de NSG Group alle (lokale) duurzame initiatieven bij elkaar gebracht onder de naam ‘makechangeTM’.

Pilkington Nederland geeft op meerdere manieren vorm aan de duurzaamheidsdoelstellingen binnen de NSG Group en binnen de glasbranche. Want 2030 staat om de hoek… Net als deze Categorie I vermelding in de NMD, maken ook de introductie van het low carbon glass Pilkington MiraiTM en de aanstaande Cradle to Cradle® hercertificering deel uit van het makechangeTM programma van NSG. Het zijn stappen waarmee Pilkington Nederland bijdraagt aan een duurzame glastoekomst. 

Klik hier voor meer informatie. 

 

Wij hechten waarde aan uw privacy.

Wij maken gebruiken van cookies op deze website voor analytische doeleinden, remarketing, sociale media (optioneel) en het personaliseren van content (essentieel).

Door op 'Alles accepteren' te klikken stemt u in met het gebruik van cookies voor zowel essentiële en niet-essentiële functies en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens. 
Door op 'Alleen essentiële' te klikken, weigert u de niet-essentiële cookies. U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen via de pagina van ons Cookie beleid.

Voor meer informatie kunt u onze Online Cookie beleid lezen.