10 jaar garantie

10 jaar garantie

Pilkington biedt 10 jaar garantie op brandwerende beglazing.
Pilkington biedt 10 jaar garantie op brandwerende beglazing Pilkington Pyrostop®, Pilkington Pyrodur® en Pilkington Pyroclear® die door Pilkington Nederland wordt verkocht. Deze garantie garandeert voor een periode van 10 jaar dat er geen lek- en blindslag zal optreden in de spouw en er tevens geen witwaas, verkleuringen, storende bellen of andere visuele verstoringen zullen optreden in de tussenlagen van het brandwerende glas zelf. Hiermee onderscheidt Pilkington zich van andere producenten van brandwerend glas en ontzorgd het de exploitant of gebouweigenaar.

Waarom biedt Pilkington deze garantie?
Pilkington is overtuigd van de duurzaamheid en kwaliteit van haar brandwerende beglazing. De technologie waarop de brandwerende producten Pilkington Pyrostop® en Pilkington Pyrodur® is gebaseerd, wordt al 40 jaar met succes toegepast. De hoge productkwaliteit is hierbij steeds verder geperfectioneerd, wat te zien is aan de vele referentieobjecten over de hele wereld.

Wat valt onder de garantie?
De garantie dekt aanzienlijke optische gebreken die doorgaans worden aangeduid als gedeeltelijke of volledige vertroebeling/verkleuring en lek- en blindslag.

Welke basisvoorwaarden zijn van toepassing op de garantie?
De garantie heeft betrekking op brandwerende beglazing van de productlijnen Pilkington Pyrostop®,  Pilkington Pyrodur® en Pilkington Pyroclear® die door Pilkington Nederland wordt verkocht.

Waar heeft de klant recht op in het geval van een garantieclaim?
De garantie vereist een voorafgaande expertise1. Indien de expert vaststelt dat er sprake is van een garantieclaim, heeft de klant recht op levering van nieuw glas van hetzelfde type van eenzelfde brandwerende klasse.

Op welke soorten glas en inbouwsituaties is de garantie van toepassing?
De garantie omvat alle soorten van Pilkington Pyrostop®, Pilkington Pyrodur® en Pilkington Pyroclear® zowel enkelglas als isolatieglas, welke rondom opgelegd zijn in een kozijnsysteem en beglaasd volgens de beglazingsrichtlijnen. Hieronder valt dus alle brandwerende beglazing1 toegepast als bouwproduct in deuren, scheidingswanden, kozijnen en gevelsystemen.

Waar kan ik meer informatie inwinnen over de 10 jaar garantie op Pilkington brandwerende beglazing?
De volledige garantieverklaring kan opgevraagd worden bij Pilkington Nederland en maakt deel uit van de bijzondere voorwaarden voor de brandwerende beglazing Pilkington Pyrostop®, Pilkington Pyrodur® en Pilkington Pyroclear®.

1) Een voorwaarde die gesteld wordt bij een eventuele claim is de naleving van de beglazingsrichtlijnen, waarin bindende uitspraken worden gedaan over de juiste behandeling van brandwerend glas en over een gedegen beglazing en gebruik ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zeker te stellen dat alle elementen geschikt zijn voor de noodzakelijke toepassing en dat deze overeenkomen met landelijk geldende normen en/of plaatselijke verordeningen op gebied van brandwering. Naleven van de Pilkington richtlijnen ontslaat de verwerker en/of gebruiker in geen enkel opzicht van de plicht zich te houden aan plaatselijk of landelijk geldende normen.

Wij hechten waarde aan uw privacy.

Wij maken gebruiken van cookies op deze website voor analytische doeleinden, remarketing, sociale media (optioneel) en het personaliseren van content (essentieel).

Door op 'Alles accepteren' te klikken stemt u in met het gebruik van cookies voor zowel essentiële en niet-essentiële functies en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens. 
Door op 'Alleen essentiële' te klikken, weigert u de niet-essentiële cookies. U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen via de pagina van ons Cookie beleid.

Voor meer informatie kunt u onze Online Cookie beleid lezen.