Search

Duurzaamheid - Pilkington

https://www.pilkington.com/nl-nl/nl/over-pilkington/sustainability

Duurzaamheid,MVO,ISO14001,ISO9001,groen,MVO,Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaamheid - Pilkington

https://www.pilkington.com/nl-nl/nl/architects/types-of-glass/fire-protection-glass/voordelen/duurzaamheid

De duurzaamheid van het brandwerend glas van Pilkington met betrekking tot de impact op het milieu is ook aantoonbaar vastgelegd. Op basis van een officiële levenscyclus-analyse (LCA) is de gehele levensduur, van grondstofwinning tot einde levensduur, onderzocht en op basis hiervan is de milieuprestatie van de producten gedeclareerd in een EPD (Environmental Product Declaration) conform EN ...

Wat is BREEAM - Pilkington

https://www.pilkington.com/nl-nl/nl/over-pilkington/sustainability/wat-is-breeam

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat vier verschillende keurmerken: BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestatie te bepalen van nieuwe gebouwen; BREEAM-NL In-Use beoordeelt bestaande gebouwen op drie niveaus: gebouw, beheer en gebruik; BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling beoordeelt de ...

NSG Group ontvangt GOLD-rating van EcoVadis

https://www.pilkington.com/nl-nl/nl/news-insights/laatste-nieuws/nsg-group-ontvangt-gold-rating-van-ecovadis

De MVO-beoordelingscriteria door EcoVadis, waaronder milieu, arbeidsomstandigheden en mensenrechten, eerlijke handelspraktijken en duurzaam inkopen, wordt ook gebruikt door bedrijven om de duurzaamheid van hun zakelijke partners af te wegen. EcoVadis is momenteel betrokken bij de evaluatie van de supply chain in 150 industrieën in 110 landen.

Missie & visie - pilkington.com

https://www.pilkington.com/nl-nl/nl/werken-bij/pilkington-als-werkgever/missie-en-visie

Missie & visie Pilkington Nederland levert voortdurend glasproducten en services die bijdragen aan welzijn en milieu. Door focus op duurzaamheid voor onze medewerkers en producten zijn wij in staat de juiste oplossingen te bieden aan onze klanten.

BREEAM-NL gecertificeerde projecten met Pilkington beglazing

https://www.pilkington.com/nl-nl/nl/over-pilkington/sustainability/breeam-gecertificeerd

Duurzaamheid BREEAM-NL gecertificeerde projecten Wij zijn er trots op dat wij voor verschillende BREEAM gecertificeerde projecten beglazing hebben mogen leveren.

Veel gestelde vragen - Pilkington

https://www.pilkington.com/nl-nl/nl/householders/veel-gestelde-vragen

Veel gestelde vragen huiseigenaren. De isolatiewaarde (Ug) van glas wordt uitgedrukt in W/m²K. Dit geeft eigenlijk weer wat het energieverlies is per m² glas bij een temperatuurverschil van 1 graad tussen buiten en binnen.

Geintegreerde Antenne - Pilkington

https://www.pilkington.com/nl-nl/nl/automotive/technische-info/glasstoepassingen/geintegreerde-antenne

Verhoogde duurzaamheid ten opzichte van traditionele antennes, Betere ontvangst en geluidskwaliteit, Minder zwaar. De groei in communicatie op de volgende manieren stimuleren de behoefte aan geavanceerdere antennesystemen: AM/FM Radio ; Televisie ; Telefoon (GSM) Navigatie (GPS) Op afstand bedienbare centrale deurvergrendeling ; Piepers ; Overige

Veel gestelde vragen - Pilkington

https://www.pilkington.com/nl-nl/nl/trade-customers/ce-markering/veel-gestelde-vragen

De Bouwproducten Richtlijn (BPR) is vastgesteld om technische handelsbelemmeringen voor bouwproducten binnen Europa weg te nemen. Met betrekking tot glasproducten moet dit worden bereikt door de ontwikkeling van eenduidige, geharmoniseerde Europese technische normen, specifiek met het oog op het mandaat "Glas in de Bouw".Dit mandaat heeft betrekking op vlakglas, geprofileerd glas en glasblokken.

CE-markering,CE - Pilkington

https://www.pilkington.com/nl-nl/nl/trade-customers/ce-markering

CE staat voor 'Communité Européenne', de Europese Gemeenschap. CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de in Europa geldende geharmoniseerde normen, welke de Europese geharmoniseerde productnormen (hEN’s) worden genoemd.