Pilkington Optitherm™ S3

Pilkington Optitherm™ S3

Pilkington Optitherm™ S3

Vysoce výkonné sklo s Ug hodnotou 1,1 W/m2K je ideální pro zasklení velkých ploch s náročným designem díky vysokému prostupu světla, nízké odrazivosti světla a vysoké úrovni neutrality skla.

Pilkington Optitherm™ S3 je vždy dodáván jako součást jednotky izolačního skla. Pro aplikace vyžadující bezpečnost nárazu, nabízíme Pilkington Optitherm™ S3 Pro T, které musí být tvrzené.

Pilkington Optitherm™ S3 je k dispozici v kombinaci s Pilkington Optilam™, Pilkington Optiphon™ nebo Pilkington Activ™ k zajištění dalších výhod, jako je odolnost proti nárazu, zvýšená bezpečnost, lepší redukce hluku nebo samočistící vlastnost.

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.