Sir Alastair Pilkington

Sir Alastair Pilkington (1920-1995)

Člen královské vědecké společnosti, držitel akademických titulů MA (Cambridge) a D.Eng.

Sir Alastair Pilkington vynalezl metodu výroby skla „plavením“, která způsobila  v 60.letech minulého století převrat ve sklářství. Touto myšlenkou se zabýval od počátku 50. let, kdy jej údajně napadla při mytí nádobí:pohled na talíř plovoucí na hladině mu prý vnuknul nápad použít stejný princip při výrobě skla. Sedm let trvalo, než dokázal, že má pravdu. Postup byl veřejně představen roku 1959, ale trvalých zisků začal dosahovat až v letech 1962-63.

Sir Alastair Pilkington se narodil v roce 1920. Vystudoval internátní školu v Sherborne a Trinity College v Cambridgi. Těsně před vypuknutím druhé světové války se stal důstojníkem Královského dělostřelectva a později bojoval ve Středomoří, kde po pádu Kréty padl do zajetí. Když válka skončila, vrátil se do Cambridge a promoval jako strojní inženýr. V roce 1947 nastoupil jako technický pracovník u tehdejší firmy Pilkington Brothers (nešlo o žádný příbuzenský vztah).

Když začal pracovat na svém procesu, jeho cílem bylo úsporněji vyrábět vysoce kvalitní sklo, nezbytné pro výlohy obchodů, auta, zrcadla a jiná použití, kde je zapotřebí sklo bez optické nerovnosti. V této době bylo takové kvality skla možno docílit pouze nákladným a nehospodárným válcovacím postupem, ve kterém firma Pilkington Brothers přišla také s inovacemi. Protože docházelo ke styku mezi válcem a sklem, na povrchu skla zůstávaly stopy po válci. Bylo nutné je brousit a leštit, aby se docílilo rovnoběžného povrchu, který hotovému výrobku dodává optickou dokonalost. 

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.