Oprava & výměna bočních skel

Oprava & výměna bočních skel

Výměna bočních skel

Oprava bočních oken nebývá většinou možná, v případě poškození skel je často nutná jejich výměna. Boční autoskla jsou tvrzená, takže jsou boční okna odolnější proti poškození. Pokud však dojde k jejich rozbití, boční okna se roztříští na množství drobných kusů. Vzhledem k hrozbě vloupání, poškození vodou či vandalismu vyžaduje rozbité boční okno urychlené zasklení. 

Pokud potřebujete vyměnit boční sklo, vyhledejte si podle svého PSČ z našeho seznamu firmu provádějící  opravy a výměny autoskel. Pochopí vaši naléhavou potřebu a bude váš požadavek urychleně řešit.

K rozbití bočního okna obvykle dochází v důsledku vloupání nebo nehody a jeho opravu často kryje pojištění, někdy ovšem hradíte spoluúčast. 

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.