Znaceni CE

Značení CE

CE značí  'Communité Européen', tj. Evropské společenství. Značení CE vyjadřuje, že výrobek splňuje evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská norma (hEN).

Harmonizované evropské normy (hEN) pro označení CE jsou standardy přijaté Comité Européen de Normalisation (CEN – Evropský výbor pro normalizaci), který zastupuje všechny národní normalizační orgány na základě mandátu uděleného Evropskou komisí. Normy vznikly v rámci otevřeného a transparentního procesu a byly vypracovány na základě konsensu všech zainteresovaných stran.

Označení značkou CE neznamená:

  • Označení geografického původu
  • Označení kvality v tradičním smyslu
  • V žádném vztahu k vlastnostem mimo rámec základních požadavků nebo užitných vlastností výrobku, tj. netýká se barvy, vzhledu atd.
  • Oprávnění používat všechny známé aplikace výrobku v členských státech EU.

Normy vznikly, aby odstranily technické překážky obchodu se stavebními výrobky. Pro hlavní typy/skupiny skla bude platit jednotný standard. Tyto normy nahradí všechny národní normy.

V případě prvního souboru devíti harmonizovaných evropských norem pro sklo ve stavebnictví je potvrzeno datum účinnosti 1. září 2005. Seznam výrobků společnosti Pilkington, kterých se toto týká, je uveden níže. Odkaz na harmonizovanou normu je uveden v závorkách.

 

Výrobková norma Výrobky Pilkington
Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla (EN 572-9)

Pilkington Optifloat™
Pilkington Arctic Blue™
Pilkington Texture Glass
Pilkington Profilit™
Pilkington Pyroshield™ 2
Pilkington Optiwhite™

Sklo s povlakem (EN 1096-4)

Pilkington Activ™
Pilkington K Glass™
Pilkington Optitherm™
Pilkington Suncool™
Pilkington Eclipse Advantage™

Tvrzené sklo (EN 12150-2) Pilkington Tvrzené Sklo (T)
Pilkington Pyroclear®

Tepelně zpevněné sklo (EN 1863-2) Pilkington Tepelně Zpevněné Sklo (HN)

 

Společnost NSG Group jako člen Sdružení evropských výrobců plochého skla (Glass for Europe) se zavázala, že bude podporovat a zavádět různé iniciativy a požadované směrnice s cílem zajistit, aby naše výrobky mohly nést označení CE.

Technické informace týkající se výše uvedených výrobků s označením CE naleznete v levé části obrazovky v nabídce „Značka výrobku“.

Další související informace lze získat kliknutím na nabídku FAQs (Nejčastěji kladené dotazy), Prezentace a Otázky a odpovědi, které lze stáhnout do počítače.

V případě jakýchkoli připomínek či dotazů nám zašlete e-mailovou zprávu na: objednavky@cz.nsg.com

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.