Privacy Policy

Společnosti o ochraně osobních údajů

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE A KDO JSME

Ve společnosti NSG jsme se zavázali shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše osobní údaje způsoby, které očekáváte a souhlasíte s nimi, nebo jak je požadováno nebo dovoleno zákonem.

Vaše soukromí je pro nás důležité.

 

ÚČEL TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto oznámení o ochraně osobních údajů má za cíl vám podat informace o tom, jak společnost NSG shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje při naší interakci, když (i) se zaregistrujete, navštívíte nebo použijete naše webové stránky (dále jen „Stránky“), včetně jakýchkoliv údajů, které můžete poskytnout přes naše Stránky, když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, jednáte s námi prostřednictvím našich Stránek nebo se účastníte soutěže, a (ii) prostřednictvím vaší spolupráce s námi, kdykoliv vám společnost NSG poskytuje zboží nebo služby, vy poskytujete společnosti NSG zboží nebo služby nebo jste jiný druh třetí strany ve spojení s námi.

Naše Stránky nejsou určeny pro děti a my vědomě neshromažďujeme údaje týkající se dětí.

Je důležité, abyste si přečetli oznámení o ochraně osobních údajů společně s jakýmkoliv jiným oznámením o ochraně osobních údajů nebo oznámením o spravedlivém zpracování, které poskytneme v konkrétních případech, když shromažďujeme nebo zpracováváme vaše údaje, abyste si byli plně vědomi toho, jak a proč vaše údaje používáme. Toto oznámení o ochraně osobních údajů je určeno k tomu, aby vám pomohlo v činění informovaných rozhodnutí, když používáte naše Stránky a/nebo poskytujete nebo přijímáte Služby. Toto oznámení o ochraně osobních údajů doplňuje ostatní oznámení a není určeno k jejich anulování.

 

SPRÁVCE

Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je společnost Pilkington Group Limited správcem a je zodpovědná za vaše osobní údaje zpracovávané prostřednictvím Stránek. V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány při jakékoliv interakci s vámi jinak než prostřednictvím Stránek, bude vaším správcem příslušná entita NSG poskytující vám zboží nebo služby, nebo pokud jste dodavatelem, příslušná entita NSG, se kterou máte smlouvu (nebo se chystáte smlouvu uzavřít) a které budete poskytovat zboží nebo služby. Seznam takových entit lze najít v Seznamu 2. Toto oznámení o ochraně osobních údajů platí pro všechny takové entity (v tomto oznámení o ochraně osobních údajů společně označované dle potřeby jako „SPOLEČNOST“, „my“, „nás“, „naše“).

Pokud máte jakékoliv dotazy o tomto oznámení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás za pomoci údajů uvedených níže.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte jakékoliv poznámky, otázky nebo připomínky k jakékoliv informaci v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo jakémukoliv jinému problému týkajícímu se zpracování osobních údajů společností NSG Group, kontaktujte:

Pilkington Group Limited

E-mailová adresa: nsgdataprotect@nsg.com

Korespondenční adresa: European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

V případě jakéhokoliv problému, který se netýká zpracování osobních údajů prostřednictvím našich Stránek, nás můžete kontaktovat za použití kontaktních údajů uvedených výše a my zajistíme, aby byla vaše žádost přeposlána příslušnému správci ke zpracování. Můžete rovněž kontaktovat přímo příslušnou entitu NSG, která je správcem, nebo jejího pověřence pro ochranu osobních údajů, je-li přidělen (kontaktní údaje lze najít v Seznamu 2).

Máte právo kdykoliv podat stížnost vašemu dozorovému úřadu. Ocenili bychom však příležitost projednat vaše připomínky ještě předtím, než se obrátíte na úřad, a proto nás prosím kontaktujte jako první.

 

ZMĚNY V OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VAŠE POVINNOST NÁS INFORMOVAT O ZMĚNÁCH

Čas od času můžeme oznámení o ochraně osobních údajů změnit.

Je důležité, aby vaše osobní údaje, které uchováváme, byly přesné a aktuální. Informujte nás, pokud se vaše osobní údaje změní během vašeho vztahu s námi.

 

2. ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

Osobní údaje nebo osobní informace znamenají jakékoliv informace o jedinci, na základě kterých může být tato osoba identifikována. Nezahrnuje to údaje, u nichž byla identita odstraněna (anonymní údaje).

Můžeme shromažďovat, používat, uchovávat a převádět různé druhy osobních údajů o vás, které jsme seskupili následovně:

 • Identifikační údaje zahrnují křestní jméno, rodné příjmení, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, rodinný stav, titul, datum narození a pohlaví.
 • Kontaktní údaje zahrnují jméno, fakturační adresu, dodací adresu, e-mailovou adresu, telefonní čísla, podrobnosti o organizaci (např. místo vaší práce, pracovní zařazení, kontaktní údaje organizace).
 • Finanční údaje zahrnují bankovní účet a údaje o platební kartě.
 • Transakční údaje zahrnují podrobnosti o platbách vám a od vás a další podrobnosti o produktech a službách, které jste od nás zakoupili.
 • Technické údaje zahrnují adresu internetového protokolu (IP), vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časové zóny a polohy, soubory cookie, typy a verze doplňků prohlížeče, operační systém a platformu a další technologie na zařízeních, která používáte k přístupu na naše Stránky.
 • Profilové údaje zahrnují vaše uživatelské jméno a heslo, nákupy a objednávky, které jste učinili, vaše zájmy, preference, zpětnou vazbu a odpovědi na dotazník.
 • Uživatelské údaje zahrnují informace o tom, jak používáte naše Stránky, produkty a služby.
 • Marketingové a komunikační údaje zahrnují preference v přijímání marketingu od nás a našich třetích stran a vaše komunikační preference.

Pokud navštívíte jednu z našich kanceláří nebo výrobních zařízení, můžeme shromáždit informace, které potřebujeme k vaší identifikaci a dokončení nezbytných bezpečnostních kontrol. Můžeme také shromáždit vaše záběry na CCTV. Činíme to a používáme CCTV proto, abychom poskytli bezpečné a zajištěné prostředí našim návštěvníkům i zaměstnancům. Konkrétnější a podrobnější pokyny vám mohou být poskytnuty při vstupu do našich zařízení.

Neshromažďujeme o vás žádné speciální kategorie osobních údajů (to zahrnuje podrobnosti o vaší rase nebo etnicitě, náboženství nebo filozofických názorech, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informacích o vašem zdraví a genetických a biometrických údajích). Neshromažďujeme ani žádné informace o odsouzeních a obviněních z trestných činů.

 

POKUD NEPOSKYTNETE OSOBNÍ ÚDAJE

Jestliže potřebujeme shromáždit osobní údaje ze zákona nebo za podmínek smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a vy nám na žádost údaje neposkytnete, nemusíme být schopni jednat dle smlouvy, kterou jsme uzavřeli nebo se snažíme uzavřít (například poskytnout vám zboží nebo služby). V takovém případě je možné, že budeme muset zrušit produkt nebo službu, kterou vám poskytujeme, ale upozorníme vás, pokud takový případ nastane.

 

3. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVÁNY?

Můžeme používat různé způsoby shromažďování údajů od vás a o vás včetně následujících možností:

 • Přímé interakce. Můžete nám dát své identifikační, kontaktní a finanční údaje vyplněním formulářů nebo komunikací s námi prostřednictvím pošty, telefonu, e-mailu nebo jiným způsobem. To zahrnuje osobní údaje, které poskytnete, když:
  • žádáte naše produkty nebo služby;
  • s námi obchodujete;
  • ptáte se na radu týkající se produktu nebo služby;
  • ·vytvoříte účet na kterékoliv z našich Stránek;
  • ·odebíráte naše služby nebo publikace;
  • žádáte zasílání marketingu;
  • ·vstoupíte do soutěže, reklamní akce nebo dotazníku;
  • dáte nám zpětnou vazbu.
 • Automatické technologie nebo interakce. Když navštívíte naše Stránky, můžeme automaticky shromažďovat technické údaje o vašem vybavení, vyhledávacích činnostech a vzorcích. Tyto osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie, protokolů serveru a dalších podobných technologií. Také můžeme obdržet vaše technické údaje, pokud navštívíte jiné webové stránky používající naše soubory cookie. Věnujte pozornost našim zásadám souborů cookie uvedeným níže, kde naleznete bližší podrobnosti.

 

4. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje používáme, pouze pokud nám to umožní zákon. Nejčastěji můžeme vaše osobní údaje použít za následujících okolností:

 • Tam, kde potřebujeme vykonat smlouvu, kterou se chystáme s vámi uzavřít nebo jsme uzavřeli.
 • Tam, kde je to nezbytné pro naše legitimní zájmy (nebo zájmy třetích stran) a vaše zájmy a základní práva neanulují tyto zájmy.
 • Tam, kde potřebujeme dodržovat právní nebo regulační povinnosti.

Obecně se nespoléháme na souhlas jako právní základ pro zpracování vašich osobních údajů jinak než ve vztahu k zasílání přímé marketingové komunikace třetích stran prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy. Souhlas k marketingovým zprávám můžete kdykoliv zrušit tak, že nás kontaktujete na adrese nsgdataprotect@nsg.com.

 

ÚČELY, PRO KTERÉ POUŽIJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Níže jsme do tabulky uvedli popis všech způsobů, kterými můžeme vaše údaje využít, a na základě jakých zákonných důvodů tak činíme. Tam, kde je to vhodné, jsme také identifikovali, co jsou naše legitimní zájmy.

Všimněte si, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z více než jednoho zákonného důvodu v závislosti na konkrétním účelu, pro který údaje používáme. Kontaktujte nás na adrese nsgdataprotect@nsg.com, pokud potřebujete podrobnosti o konkrétním zákonném důvodu, na který se odkazujeme při zpracování vašich osobních údajů, pokud je v tabulce níže uveden více než jeden důvod.

Účel/Činnost

Druh údajů

Zákonný základ pro zpracování včetně důvodu legitimního zájmu

Registrace jako nového zákazníka, což zahrnuje vykonání kontrol poměrů a identity

 1. Identifikační
 2. Kontaktní
 3. Finanční
 1. Vykonání smlouvy svámi
 2. Dodržení zákonné povinnosti
 3. Nezbytné pro naše legitimní zájmy (potřebujeme ověřit identity lidí, se kterými jednáme)

Zpracování a dodání vaší objednávky včetně:

 1. Správy plateb, poplatků a sazeb
 2. Vybírání a náhrady peněz, které jsou nám dlužny
 1. Identifikační
 2. Kontaktní
 3. Finanční
 4. Transakční
 5. Marketingové a komunikační
 1. Vykonání smlouvy svámi
 2. Nezbytné pro naše legitimní zájmy (pro náhradu dluhů dlužných nám)

Správa našich vztahů svámi, což bude zahrnovat:

 1. Upozornění o změnách vnašich podmínkách nebo zásadách o ochraně osobních údajů
 2. Žádost o napsání recenze nebo vyplnění dotazníku
 3. Spravování vztahů a příbuzných služeb
 4. Vykonání kroků nezbytných pro poskytnutí žádaných produktů a/nebo služeb
 5. Odpověď na vaše dotazy
 6. Řešení jakýchkoliv stížností znašich sporů svámi
 7. Poskytnutí zákaznické podpory
 1. Identifikační
 2. Kontaktní
 3. Profilové
 4. Transakční
 5. Marketingové a komunikační
 1. Vykonání smlouvy svámi
 2. Nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti
 3. Nezbytné pro naše legitimní zájmy (pro uchování našich záznamů aktuálních a pro průzkum toho, jak zákazníci využívají naše produkty/služby)

Umožnění účasti vlosování cen, soutěži nebo vyplnění dotazníku

 1. Identifikační
 2. Kontaktní
 3. Profilové
 4. Uživatelské
 5. Marketingové a komunikační
 1. Vykonání smlouvy svámi
 2. Nezbytné pro naše legitimní zájmy (pro průzkum toho, jak zákazníci využívají naše produkty/služby, pro jejich rozvoj a růst našeho podnikání)

Správa a ochrana našeho podnikání a Stránek (včetně odstraňování problémů, analýzy údajů, testování, udržování systému, podpory, hlášení a hostování údajů)

 1. Identifikační
 2. Kontaktní
 3. Technické
 1. Nezbytné pro naše legitimní zájmy (pro provozování našeho podnikání, poskytování správy a IT služeb, síťovou ochranu, zabránění podvodu a vkontextu reorganizace podnikání nebo restrukturalizace skupiny)
 2. Nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti

Dodávání relevantního obsahu a reklam a měření nebo pochopení účinnosti reklamy, kterou vám předkládáme

 1. Identifikační
 2. Kontaktní
 3. Profilové
 4. Uživatelské
 5. Marketingové a komunikační
 6. Technické

Nezbytné pro naše legitimní zájmy (pro průzkum toho, jak zákazníci využívají naše produkty/služby, pro jejich rozvoj, růst našeho podnikání a informování o naší marketingové strategii)

Používání analýz údajů pro zlepšení našich Stránek, produktů/služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a zkušeností

 1. Technické
 2. Uživatelské

Nezbytné pro naše legitimní zájmy (pro určení typů zákazníků pro naše produkty a služby, udržení našich Stránek aktuálních a relevantních, rozvoj našeho podnikání a informování o naší marketingové strategii)

Činění návrhů a doporučení zboží nebo služeb, které vás mohou zajímat

 1. Identifikační
 2. Kontaktní
 3. Technické
 4. Uživatelské
 5. Profilové

Nezbytné pro naše legitimní zájmy (pro rozvoj našich produktů/služeb a růst našeho podnikání)

Dodržování našich obecných regulačních a statutárních povinností (včetně našich povinností vrámci kodexu chování a protikorupčních zákonů)

 1. Identifikační
 2. Kontaktní
 3. Finanční
 4. Transakční

Nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti

Odpověď na žádost o přístup subjektu

 1. Identifikační
 2. Kontaktní
 3. Finanční
 4. Transakční
 5. Marketingové a komunikační

Nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti

 

NAŠE MARKETINGOVÉ/REKLAMNÍ NABÍDKY

Usilujeme o to, abychom vám poskytli výběr týkající se určitých použití osobních údajů, zejména v oblasti marketingu a reklamy.

Můžeme použít vaše identifikační, kontaktní, technické, uživatelské a profilové údaje, abychom si vytvořili názor o tom, co byste podle nás mohli chtít nebo potřebovat nebo co by vás mohlo zajímat. Tímto způsobem se rozhodujeme, které produkty, služby a nabídky pro vás mohou být relevantní (nazýváme to marketingem).

Pokud jste si od nás vyžádali informace nebo zakoupili zboží nebo pokud jste nám poskytli údaje při účasti v soutěži nebo jste se registrovali pro reklamu a neodhlásili jste se od přijímání marketingu, obdržíte od nás marketingovou komunikaci.

 

MARKETING TŘETÍCH STRAN

Před tím, než budeme sdílet vaše osobní údaje s jakoukoliv společností vně skupiny společností NSG za marketingovými účely, získáme od vás výslovný souhlas.

 

ODHLÁŠENÍ

Můžete požádat nás nebo třetí strany o zastavení zasílání marketingových zpráv kdykoliv prostřednictvím odhlašovacích odkazů ve kterékoliv marketingové zprávě, která vám byla zaslána, nebo tím, že nás kdykoliv kontaktujete na adrese nsgdataprotect@nsg.com.

Pokud se odhlásíte od přijímání takových marketingových zpráv, nebude to platit pro osobní údaje, které nám poskytnete jako výsledek nákupu produktu/sužby, registrace záruky, zkušenosti s výrobkem/službou nebo jiných transakcí.

 

SOUBORY COOKIE

Cookie Policy

 

ODKAZY NA TŘETÍ STRANY

Naše Stránky mohou zahrnovat odkazy na webové stránky, doplňky a aplikace třetích stran. Nad těmito webovými stránkami třetích stran nemáme kontrolu a nejsme zodpovědní za jejich prohlášení o ochraně soukromí. Když opouštíte naši Stránku, doporučujeme vám přečíst si oznámení o ochraně osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte.

Kliknutím na doplněk nebo umožněním takového spojení nám nebo třetím stranám umožníte shromažďovat nebo sdílet údaje o vás. Chcete-li zjistit účel a rozsah získaných údajů a dalšího zpracování a použití údajů poskytovatelem doplňku a rovněž se dozvědět více o svých právech a možnostech uzpůsobení ochrany soukromí, přečtete si oznámení o ochraně osobních údajů poskytovatele doplňku.

 

ZMĚNA ÚČELU

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud důvodně neuvážíme, že je potřebujeme použít z jiného důvodu a tento důvod je v souladu s původním účelem. Pokud si přejete získat vysvětlení, v jakém smyslu je zpracování za novým účelem v souladu s původním účelem, kontaktujte nás na adrese nsgdataprotect@nsg.com.

Pokud potřebujeme použít vaše osobní údaje za jiným nesouvisejícím účelem, upozorníme vás a vysvětlíme vám zákonný základ, který nám to umožňuje.

Vezměte na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpracovat bez vašeho vědomí nebo souhlasu v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud je to požadováno nebo dovoleno zákonem.

 

5. ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Je možné, že budeme muset sdílet vaše osobní údaje se stranami uvedenými níže za účely uvedenými v tabulce v odstavci 4 výše.

 • Interní třetí strany jsou jiné společnosti ve skupině NSG Group, které poskytují služby IT, systém, správu a centrální služby.
 • Externí třetí strany jsou:
  • poskytovatelé služeb jednající jako zpracovatelé, kteří poskytují služby IT a služby správy systému;
  • profesionální poradci včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojišťovatelů, kteří poskytují konzultační, bankovní, právní, pojišťovací a účetní služby;
  • daňová a celní správa Velké Británie (HM Revenue & Customs), regulátoři a jiné autority, které vyžadují nahlášení činností zpracování za určitých okolností.
 • Třetí strany, které si můžeme zvolit pro prodej, převod nebo spojení částí našeho podnikání nebo našich aktiv. Alternativně se můžeme snažit získat jiné podniky nebo se s nimi spojit. Pokud se naše podnikání změní, potom mohou noví vlastníci používat vaše osobní údaje stejným způsobem, jak je uvedeno v oznámení o ochraně osobních údajů.

Od všech třetích stran požadujeme, aby respektovaly bezpečnost vašich osobních údajů a zacházeli s nimi v souladu se zákonem. Našim poskytovatelům služeb třetích stran neumožňujeme používat vaše osobní údaje pro jejich vlastní účely a vaše osobní údaje jim dovolujeme zpracovat pouze pro konkrétní účely a v souladu s našimi instrukcemi.

 

6. MEZINÁRODNÍ PŘEVODY

Můžeme sdílet vaše osobní údaje v rámci skupiny NSG Group a to bude zahrnovat převod vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářsky prostor (EHP).

Kdykoliv převádíme vaše osobní údaje mimo EHP, máme zavedena bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že vaše osobní informace obdrží adekvátní úroveň ochrany.

 

7. BEZPEČNOST ÚDAJŮ

Abychom zabránili náhodné ztrátě, použití nebo přístupu k vašim osobním údajům neoprávněným způsobem, jejich změně nebo zveřejnění, zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření. Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům na ty zaměstnance, jednatele, smluvní partnery a jiné třetí strany, které mají důvod je znát. Vaše osobní údaje zpracovávají pouze na základě našich instrukcí a jsou povinni zachovat mlčenlivost.

Zavedli jsme postupy pro řešení jakéhokoli podezření na únik osobních údajů a upozorníme vás a jakýkoliv příslušný regulační orgán na únik v případech, kdy jsme k tomu zákonem zavázáni.

 

8. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

JAK DLOUHO BUDETE POUŽÍVAT MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováme pouze po dobu nutnou k tomu, abychom naplnili účely jejich shromáždění, včetně účelů splnění jakýchkoliv právních, účetních nebo ohlašovacích požadavků.

Abychom určili vhodnou dobu uchovávání osobních údajů, zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, možné riziko újmy z neoprávněného použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů, účely, kvůli kterým zpracováváme vaše osobní údaje, a zda můžeme dosáhnout těchto účelů prostřednictvím jiných prostředků, a platné zákonné požadavky.

 

9. VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

Za určitých okolností máte práva podle zákonů o ochraně osobních údajů ve vztahu k vašim osobním údajům. Tato zahrnují:

 • žádost o opravu vašich osobních údajů,
 • žádost o vymazání vašich osobních údajů,
 • žádost o přístup k vašim osobním údajům,
 • žádost o omezení zpracování vašich osobních údajů,
 • právo na odvolání souhlasu.

Pokud si přejete uplatnit jakékoliv z těchto práv uvedených výše, kontaktujte nás na adrese nsgdataprotect@nsg.com.

 

OBVYKLE NEVYŽADUJEME ŽÁDNÝ POPLATEK

Nebudete muset platit poplatek za přístup k vašim osobním údajům (nebo za uplatnění jakéhokoliv jiného práva). Nicméně, můžeme vám účtovat odůvodněný poplatek, pokud je vaše žádost jasně nepodložená, opakující se nebo neúměrná. Alternativně za těchto okolností můžeme odmítnout vaši žádost splnit.

 

CO OD VÁS MŮŽEME POTŘEBOVAT

Můžeme si od vás vyžádat konkrétní informace, abychom mohli potvrdit vaši identitu a zajistit vám právo na přístup k osobním údajům (nebo uplatnit jakékoliv jiné vaše právo). Jedná se o bezpečnostní opatření k zajištění toho, že osobní údaje nebudou sděleny žádné osobě, která nemá právo je obdržet. Můžeme vás také kontaktovat, abychom si od vás vyžádali další informace ve vztahu k vaší žádosti a urychlili tak naši odpověď.

 

DOBA NA ODPOVĚĎ

Snažíme se odpovědět na všechny legitimní žádosti do jednoho měsíce. Někdy nám to může trvat i déle než jeden měsíc, pokud je vaše žádost zvlášť komplexní nebo jste podali více žádostí. V takovém případě vás upozorníme a budeme vás průběžně informovat.

 

Seznam 2 – NSG správci

 

Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů jsou příslušnými správci:

 

Správce

Kontaktní informace

Kontakt pro ochranu osobních údajů

Pilkington Group Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington United Kingdom Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Technology Management Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

NGF Europe Limited

Lea Green, St Helens, Merseryside, WA9 4PR

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington AGR Austria GmbH

Gewerbering 2, 2440 Moosbrunn

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Austria GmbH

Werksgelände 24, 5500 Bischofshofen, Mitterberghütten

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Belgium N.V/S.A

Krijgsbaan 247/D1, 9140 Temse

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington AGR Czech spol S.r.o

Prague 10 – Hostivař, street Průmyslová 1472/11, Post Code102 19, Czech Republic

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Danmark A/S

Ejby industrivej 124, 2600 Glostrup

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Finland Oy

PL 476, 33101 Tampere

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Lahden Lasitehdas Oy

Niemenkatu 73, 15140 Lahti

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive France SAS

620 Avenue Dreyfous, Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Glass Service SAS

620 Avenue Dreyfous Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Holdings SA

620 Avenue Dreyfous Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Bauglasindustrie GmbH

Hüttenstraße 33, 66839 Schmelz/ Saar

datenschutz@pilkington.de

Colorglas GmbH

Delogstaße 32, 46483 Wesel

datenschutz@pilkington.de

Dahlbusch AG

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Automotive Deutschland GmbH

Otto-Seeling-Straße 7, 58455 Witten

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Deutschland AG

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Glasveredelung GmbH

Wiener Straße 33, 48455 Bad Bentheim

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Holding GmbH

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington AGR Hungary Kft

Ócsai út 4, 1239 Budapest

NSGdataprotect@nsg.com

Nippon Sheet Glass Ireland Limited

1st Floor, River View House, 21-23 City Quay, Dublin 2

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Benelux AGR BV

Schurenbergweg 7, 1105 AP Amsterdam

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Nederland BV

De Hoeveler 25, 7547 SB Enschede

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Norge AS

Vindheiavegen 17, 2406 Elverum

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Poland Sp zo.o

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington IGP Sp zo.o

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Polska Sp zo.o

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Romania SA

400609 Cluj-Napoca, Dorobantilor 128, Romania

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Espana SA

Vial IV planta km 2,8 46500 SAGUNTO

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Sweden AB

Kumla Gårdsväg 21 B, 14563 Norsborg

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Floatglas AB

STÅLVÄGEN 3, 57438 Vetlanda

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Sverige AB

STÅLVÄGEN 3, 57438 Vetlanda

NSGdataprotect@nsg.com

 

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.