Všeobecné obchodní a ostatní podmínky

Všeobecné obchodní a ostatní podmínky

Všeobecné obchodní a ostatní podmínky (dále jen VOOP) určují vzájemná pravidla mezi dvěma subjekty, které spolu obchodují. Pro zajištění kvalitních služeb našim zákazníkům, které jsou naší prioritou a cílem, je třeba oboustranné dodržování těchto pravidel. Těmito VOOP se řídí obchodní smlouvy, v případě rozporu uzavřené smlouvy s těmito podmínkami, mají přednost ustanovení uvedená ve smlouvě. Obchodní vztahy vzniklé na základě objednávky se řídí výhradně těmito VOOP a obchodním zákoníkem. Nedílnou součástí VOOP jsou montážní pravidla.