Všeobecné obchodní a ostatní podmínky

Všeobecné obchodní a ostatní podmínky

Všeobecné obchodní a ostatní podmínky (dále jen VOOP) určují vzájemná pravidla mezi dvěma subjekty, které spolu obchodují. Pro zajištění kvalitních služeb našim zákazníkům, které jsou naší prioritou a cílem, je třeba oboustranné dodržování těchto pravidel. Těmito VOOP se řídí obchodní smlouvy, v případě rozporu uzavřené smlouvy s těmito podmínkami, mají přednost ustanovení uvedená ve smlouvě. Obchodní vztahy vzniklé na základě objednávky se řídí výhradně těmito VOOP a obchodním zákoníkem. Nedílnou součástí VOOP jsou montážní pravidla.

 

 

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.