Pilkington Insulight™ Therm

Pilkington Insulight™ Therm

Vlastnosti

Pilkington Insulight™ Therm jsou izolační dvojskla nebo trojskla obsahující čiré sklo Pilkington Optifloat™ Clear a nízkoemisivní sklo Pilkington K Glass™, Pilkington Optitherm™ S1, Pilkington Optitherm™ S3 nebo Pilkington Optitherm™ S3 T.

Tato izolační skla se vyznačují zkvalitněnou tepelnou izolací, zvýšeným komfortem a sníženou kondenzací. Používají se tam, kde je třeba snížit množství použité energie a omezit tepelné ztráty, a stejně vhodná jsou i pro byty a rodinné domy, závěsové stěny a fasády komerčních a veřejných budov.

Pilkington Optitherm™ S3 je neutrální sklo s nízkou emisivitou, které se vyznačuje vysokou propustností světla, nízkou reflexí a nízkou U-hodnotou 1,1 W/m2K.

Pro aplikace vyžadující U-hodnotu 1,0 W/m2K, nabízí Pilkington sklo Pilkington Optitherm™ S1. Tento výrobek současně zajišťuje výborný prostup světla a barevnou neutrálnost.

U-hodnota je měřítkem tepelné izolace. Vyjadřuje se ve W/m2K a definuje množství tepelné ztráty ve wattech na jeden metr čtvereční povrchu stavebního materiálu (zde jednoduchého nebo dvojitého skla) oddělujícího venkovní prostředí od vnitřního při teplotním rozdílu jednoho stupně mezi oběma stranami skla. Čím je U-hodnota nižší, tím vyšší je tepelná izolace.

Výhody

  • Snížení tepelných ztrát a tím i snížené náklady na topení.
  • Snížení studených oblastí a „studeného průvanu“ od oken, a tedy zvýšení komfortu v místnostech a zvětšení využitelné podlahové plochy.
  • Vyšší teplota vnitřních tabulí zajišťující snížení kondenzace.
  • Snížení kondenzace na okrajích za pomoci distančních vložek warmEdge.
  • Vysoká prostupnost světla.
  • Umožnění větších okenních ploch u budov díky nízké U-hodnotě ve srovnání s tradičním prosklením.
  • Možnost kombinace různých typů skla za účelem zvýšení vizuální přitažlivosti, determálních vlastností, bezpečnosti atd.
  • Možnost použití v bytech, rodinných domech, zimních zahradách, na fasádách a závěsových stěnách.

Brožury

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.