Tepelná izolace

Tepelná izolace

Prosklená izolace zlepšuje energetickou efektivnost obytných či komerčních staveb. Lze ji aplikovat v rozsáhlých plochách, které mají schopnost pasivního přijímání sluneční energie.

Tepelná izolace

V současné době věnují lidé stále více pozornosti otázce životního prostředí a hledají způsoby, jak snížit energetické nároky komerčních i obytných staveb. V nedávných letech byla zavedena nová ustanovení, která předepisují minimální požadavky na energetickou efektivnost. Sklo v této otázce může hrát důležitou roli.

Tepelná ztráta se obvykle měří pomocí hodnoty prostupu tepla či hodnoty U, jež se většinou vyjadřuje v W/m2K. Zjednodušeně se tedy dá říci, že čím nižší je hodnota U, tím je zajištěna vyšší tepelná izolace.

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.