Tepelná izolace

Tepelná izolace

Prosklená izolace zlepšuje energetickou efektivnost obytných či komerčních staveb. Lze ji aplikovat v rozsáhlých plochách, které mají schopnost pasivního přijímání sluneční energie.

Tepelná izolace

V současné době věnují lidé stále více pozornosti otázce životního prostředí a hledají způsoby, jak snížit energetické nároky komerčních i obytných staveb. V nedávných letech byla zavedena nová ustanovení, která předepisují minimální požadavky na energetickou efektivnost. Sklo v této otázce může hrát důležitou roli.

Tepelná ztráta se obvykle měří pomocí hodnoty prostupu tepla či hodnoty U, jež se většinou vyjadřuje v W/m2K. Zjednodušeně se tedy dá říci, že čím nižší je hodnota U, tím je zajištěna vyšší tepelná izolace.