Pilkington Anti-Condensation Glass

Pilkington Anti-Condensation Glass

Vlastnosti

Vyšší výkon tepelné izolace skla je stále více a více populární. V éře udržitelného rozvoje je jedním z nejdůležitějších prvků moderních stavebních materiálů. Tento trend se projevuje v pokrokových zasklívacích výrobcích, jako jsou izolační skla s nízkou emisivitou, která zajišťují jednak vynikající tepelnou izolaci, jednak pasivní zisk solární energie. Právě tyto vlastnosti jsou předností tohoto produktu.

Pilkington Anti-condensation Glass je vhodné pro širokou škálu aplikací, pro komerční objekty, ale také pro obytné budovy. Může být použito v kombinaci s jinými tepelně účinnými produkty, jako jsou Pilkington K Glass™ a Pilkington Optitherm™.

Pilkington Anti-condensation Glass se vyrábí nanesením tvrdého pyrolytického antikondenzačního povlaku na podkladové sklo Pilkington Optiwhite™ a je k dispozici v tloušťkách 4 a 6 mm. Sklo se snadno čistí a lze ho snadno zpracovávat.

Brožury

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.