Speciální použití

Speciální použití

Řada speciálně vyvinutých skleněných materiálů vhodných pro velkou škálu použití.

Speciální použití

Řada speciálně vyvinutých skleněných materiálů vhodných pro velkou škálu použití.

Příkladem může být plavené sklo s nízkým obsahem železa, jež je prakticky bezbarvé a eliminuje zelený odstín typický pro běžné čiré plavené sklo.

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.