Skleněné systémy

Skleněné systémy

Pilkington Profilit™ je doplňkovým proskleným systémem vyvinutým společností Pilkington.

Skleněné systémy

Pilkington Profilit™ je doplňkovým proskleným systémem vyvinutým společností Pilkington. Pilkington Profilit™ je alkalické sklo lité do formy oblého tvaru.

Tvarované sklo nabízí v rámci příslušných instalačních systémů mnoho zajímavých a rozmanitých architektonických řešení.

Hlavní oblastí využití je instalace venkovních prosklených výplní vhodných pro rozsáhlé fasády.

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.