Samočistící sklo

Samočistící sklo

Unikátní dvojitá funkce vrstvy Pilkington Activ™ využívá k odstraňování nečistot z povrchu skleněné výplně samotného působení přírody.

Samočistící sklo

Unikátní dvojitá funkce vrstvy Pilkington Activ™ využívá k odstraňování nečistot z povrchu skleněné výplně samotného působení přírody.

Tento vysoce praktický produkt Vám tedy zajistí čistší, lépe vypadající okna s dobrými optickými vlastnostmi.

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.