Pilkington Pyroclear®

Pilkington Pyroclear®

Vlastnosti

Jedinečně navržená technologie hran dělá ze skla Pilkington Pyroclear® spolehlivý a účinný ochranný prvek v případě požáru. Je určen pro použití jako protipožární sklo se základní integritou všude tam, kde lze očekávat, že požární zatížení bude omezené. Jeho schopnost obstát v požárních testech s hranami krytými až do 15 mm činí z Pilkington Pyroclear®  praktickou a výhodnou volbu pro různá umístění skleněných výplní. Charakteristickým znakem skla Pilkington Pyroclear® je vyšší stupeň spolehlivosti, dosahovaný díky pozornosti věnované detailu v technologii a kvalitě zpracování a znalosti požárních rizik, vycházejících z více než 30 let zkušeností v oblasti čirého protipožárního skla. Pilkington Pyroclear® je jasná volba pro nákladově-efektivní protipožární systémy zasklení s požadavkem na základní celistvost. 

Výhody

  • Zajištění základní celistvosti po dobu až 60 minut.
  • Bezpečný a stálý výkon při současném umožnění účelového zakrytí rámové hrany od  10 mm až po 15 mm, proto vhodné pro běžné protipožární zasklívací systémy.
  • Bezpečný a stálý výkon díky speciálně navrženému systému hran pro zajištění vysokého stupně odolnosti vůči tepelnému namáhání v případě požáru.
  • Ochranná páska na hranách, tvořící nedílnou součást produktu, usnadní případnou indikaci jakéhokoli poškození okraje skla a zajistí bezpečnost během instalace.
  • Dostupné jako monolitické a izolované sklo s vysokou optickou kvalitou.
  • Vhodné pro nákladově efektivní protipožární skleněné výplně na bázi konstrukce počítající s riziky a vyžadující minimální úroveň protipožární ochrany.

Brožury