Pilkington Pyroclear®

Pilkington Pyroclear®

Vlastnosti

Jedinečně navržená technologie hran dělá ze skla Pilkington Pyroclear® spolehlivý a účinný ochranný prvek v případě požáru. Je určen pro použití jako protipožární sklo se základní integritou všude tam, kde lze očekávat, že požární zatížení bude omezené. Jeho schopnost obstát v požárních testech s hranami krytými až do 15 mm činí z Pilkington Pyroclear®  praktickou a výhodnou volbu pro různá umístění skleněných výplní. Charakteristickým znakem skla Pilkington Pyroclear® je vyšší stupeň spolehlivosti, dosahovaný díky pozornosti věnované detailu v technologii a kvalitě zpracování a znalosti požárních rizik, vycházejících z více než 30 let zkušeností v oblasti čirého protipožárního skla. Pilkington Pyroclear® je jasná volba pro nákladově-efektivní protipožární systémy zasklení s požadavkem na základní celistvost. 

Výhody

  • Zajištění základní celistvosti po dobu až 60 minut.
  • Bezpečný a stálý výkon při současném umožnění účelového zakrytí rámové hrany od  10 mm až po 15 mm, proto vhodné pro běžné protipožární zasklívací systémy.
  • Bezpečný a stálý výkon díky speciálně navrženému systému hran pro zajištění vysokého stupně odolnosti vůči tepelnému namáhání v případě požáru.
  • Ochranná páska na hranách, tvořící nedílnou součást produktu, usnadní případnou indikaci jakéhokoli poškození okraje skla a zajistí bezpečnost během instalace.
  • Dostupné jako monolitické a izolované sklo s vysokou optickou kvalitou.
  • Vhodné pro nákladově efektivní protipožární skleněné výplně na bázi konstrukce počítající s riziky a vyžadující minimální úroveň protipožární ochrany.

Brožury

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.