Protipožární ochrana

Protipožární ochrana

Nabízíme řadu produktů z ohnivzdorného skla zaručující zvýšenou ochranu proti působení ohně, jež je testována ve stanovených časových intervalech.

Protipožární ochrana

Nabízíme řadu produktů z ohnivzdorného skla zaručující zvýšenou ochranu proti působení ohně, jež je testována ve stanovených časových intervalech (30, 60, 90, 120 a 180 minut). Měříme rovněž integritu a izolační schopnost materiálu, evropské normy předepisují pouze sledování integrity.

Je třeba poznamenat, že ohnivzdorné sklo musí být vždy specifikováno jako součást testovaného a schváleného proskleného celku, jeho instalaci by tedy měli provádět odborníci, kteří zajistí, že v případě potřeby bude dosaženo požadovaného ochranného efektu.

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.