Pilkington Optiphon™

Pilkington Optiphon™

Vlastnosti


Pilkington Optiphon™ je vysoce kvalitní akustické sklo, které nabízí vynikající redukci hluku. Požadovaných akustických vlastností může být dosaženo prostřednictvím kombinace různých tlouštěk skla se speciální PVB mezivrstvou. Pilkington Optiphon™ lze kombinovat i s dalšími produkty Pilkingtonu a tím lze dosáhnout ještě dalších výhod.

Izolace interiérů od vnějšího hluku se následkem rapidního nárůstu silniční a letecké dopravy a rozvoje rychlostních městských komunikací stala jedním z hlavních konstrukčních kritérií.

Tyto a další zdroje hluku, např. železnice, diskotéky či hluční sousedé, mohou být extrémně rušivé, obtěžující, stresující či mohou způsobit dokonce i onemocnění. Prosklené celky a okna dokáží hluk takového charakteru zásadně omezit. Zaručují rovněž zvýšenou míru soukromí v prostorách, jako jsou kanceláře, přednáškové sály či nemocnice. 

Výhody

  • Vhodné pro interní a externí užití.
  • Může být použito i jako součást izolačního skla.
  • Lze kombinovat s jinými produkty Pilkingtonu a dosáhnout tak dalších výhod.
  • Zlepšuje životní i pracovní prostředí.
  • K dispozici v čirých i dekorativních úpravách.
  • Dostupné v pěti standardních tloušťkách.

Brožury