Pilkington Optiphon™

Pilkington Optiphon™

Vlastnosti


Pilkington Optiphon™ je vysoce kvalitní akustické sklo, které nabízí vynikající redukci hluku. Požadovaných akustických vlastností může být dosaženo prostřednictvím kombinace různých tlouštěk skla se speciální PVB mezivrstvou. Pilkington Optiphon™ lze kombinovat i s dalšími produkty Pilkingtonu a tím lze dosáhnout ještě dalších výhod.

Izolace interiérů od vnějšího hluku se následkem rapidního nárůstu silniční a letecké dopravy a rozvoje rychlostních městských komunikací stala jedním z hlavních konstrukčních kritérií.

Tyto a další zdroje hluku, např. železnice, diskotéky či hluční sousedé, mohou být extrémně rušivé, obtěžující, stresující či mohou způsobit dokonce i onemocnění. Prosklené celky a okna dokáží hluk takového charakteru zásadně omezit. Zaručují rovněž zvýšenou míru soukromí v prostorách, jako jsou kanceláře, přednáškové sály či nemocnice. 

Výhody

  • Vhodné pro interní a externí užití.
  • Může být použito i jako součást izolačního skla.
  • Lze kombinovat s jinými produkty Pilkingtonu a dosáhnout tak dalších výhod.
  • Zlepšuje životní i pracovní prostředí.
  • K dispozici v čirých i dekorativních úpravách.
  • Dostupné v pěti standardních tloušťkách.

Brožury

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.