Pilkington Insulight™ Phon

Pilkington Insulight™ Phon

Vlastnosti

Pilkington Insulight™ Phon je osvědčené řešení problémů s kontrolou hluku.

Tato zdokonalená zvuková izolace izolačních skel Pilkington Insulight™ Phon je umožněna použitím těchto prvků:

Tabule o různé tloušťce – doporučen je 30-procentní rozdíl v tloušťce, např. 6 mm a 10 mm.
Laminované sklo Pilkington Optilam™, které se vyrábí kombinací dvou nebo více skleněných tabulí s jednou nebo několika mezivrstev z PVB.
Sklo Pilkington Optiphon™: laminované sklo absorbující hluk s vysokou akustickou izolací, které využívá speciální fólii podporující výborné parametry útlumu hluku.Výhody

  • Vysoké koeficienty útlumu hluku.
  • Široká škála nabízených technických parametrů.
  • Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
  • Možnost kombinace s jinými výrobky ze sortimentu Pilkingtonu, což přináší další výhody.

Brožury

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.