Potlačení hluku

Potlačení hluku

Snižuje hluk uvnitř budovy na přijatelnou úroveň, aniž by omezilo prostup denního světla.

Potlačení hluku

V případě, že Vás obtěžuje přílišný hluk silniční, železniční či letecké dopravy, nebo hluk pocházející z jiného zdroje, je ideální volbou sklo Pilkington Optiphon™.

Díky speciální vnitřní vrstvě PVB (polyvinylbutyralu) zajišťuje vysoce kvalitní akustické vrstvené sklo Pilkington Optiphon™ výraznou redukci hluku.

Výrobek Pilkington Optilam™ tvoří kombinace dvou či více skleněných desek opatřených vnitřní vrstvou PVB a toto navrstvení umožňuje nabídnout uživatelům velkou míru odolnosti proti nárazu a bezpečnosti.

Využití různého počtu vrstev o různých tloušťkách dodává produktu širokou škálu vlastností a aplikačních možností.

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.