Pilkington Optilam™

Pilkington Optilam™

Vlastnosti

Pilkington Optilam™ je ideální skleněnou výplní, která disponuje jak odolností proti nárazu, tak i zabezpečovací funkcí. Po rozbití totiž zůstává sklo stále na místě, čímž lze předejít úrazu či možnosti vniknutí do budovy.

Sklo Pilkington Optilam™ vytváříme kombinací dvou či více vrstev vloženého plastu, které zajistí zvýšenou míru zabezpečení a ochrany. Míra efektivnosti materiálu Pilkington Optilam™ tedy může být rozdílná, a to v závislosti na počtu a tloušťce vrstev skla a vložených vrstev polyvinylbutarylu (PVB).

Projektant má tudíž k dispozici širokou škálu provedení vhodných pro různé aplikace zajišťující např. zabezpečení, zvukovou izolaci, regulaci solární zátěže, odstínění UV záření, odolnost proti nárazu, neprůstřelnost či soukromí a dekoraci.

Zvukovou izolaci lze vylepšit pomocí procesu lití na místě (CIP), tj. opatřit výplň speciálně vyvinutými vloženými vrstvami.

Prosklený systém Pilkington Glass System, určený pro obchodní výklady, je speciálně vyvinutým ochranným proskleným systémem, jež využívá funkce výplní Pilkington Optilam™.

V případě rozbití zůstává sklo uchyceno v rámu, což na určitou dobu znemožní vniknout cizím osobám do budovy.

Výhody

  • Vrstvené sklo brání útočníkům vniknout do budovy – i když se zlomí, vložená vrstva zajistí celkovou integritu výplně, jež i nadále funguje jako bariéra.
  • Chrání budovu proti vloupání a zabraňuje rychlému vniknutí cizích osob do budovy.
  • Chrání proti útokům vandalů a jiným jednorázovým útokům náhodně dostupnými předměty.
  • Odolává opakovaným nárazům těžkých předmětů jako jsou cihly, kladiva, páčidla a podobné, snadno uchopitelné předměty.
  • V závislosti na intenzitě útoku si materiál zachovává různou míru integrity, přiměřeně chrání budovu a omezuje přístup cizím osobám do chvíle, než jej vyměníte. Nabízí tedy:
    – zabezpečení před následným rabováním – ochranu před vlivy počasí – bezpečnost, snížení rizika úrazu – většinou není třeba okno zahrazovat jiným materiálem.
  • Obvykle se využívá k ochraně budov či výkladních skříní, v nichž je vystaveno cenné zboží, bank, spořitelních ústavů, poštovních úřadů, nemocnic, vězeňských ústavů, muzejních sbírek, atd.
  • Dostupné v provedení o standardní tloušťce 7,5 až 19,5 mm.

Brožury

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.