Pilkington Insulight™ Sun

Pilkington Insulight™ Sun

Vlastnosti

Hlavním účelem skel Pilkington Insulight™ Sun je zajištění protislunečních vlastností. Sklo může být zkombinováno s nízkoemisivním sklem, které přispívá ke snížení prostupu tepla až o 70%. Tím je zajištěn komfort v místnostech po celý rok, protože protisluneční sklo chrání před nadměrným teplem v létě a nízkoemisivní sklo chrání před tepelnými ztrátami v zimě.
Pilkington Insulight™ Sun přináší výhody širokého sortimentu determálních skel Pilkington:
  • tónované sklo Pilkington Optifloat
  • tónované sklo Pilkington Arctic Blue
  • sklo Pilkington Solar-E
  • reflexní sklo Pilkington Eclipse Advantage
  • vysoce výkonné protisluneční sklo Pilkington Suncool

Výhody

  • Omezuje prostupnost sluneční energie a současně zachovává vhodnou míru prostupu světla.
  • Snižuje přehřívání místností.
  • Snižuje náklady na klimatizaci/větrání.
  • Široká škála technických parametrů a vizuálních efektů.

Brožury

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.