Vnitřní příčky

Vnitřní příčky

Sklo je pro vnitřní dělící příčky vynikajícím materiálem.  Nejen, že zajišťuje přístup světla do vnitřních prostor budovy, disponuje i řadou dalších funkcí:

Tlumení zvuku – snížení hlučnosti v oddělených prostorách.
Odolnost proti nárazu – tyto stěny zajišťují bezpečnost či zabraňují možnému pádu do oddělených prostor, vytvářejí prosklené koridory.
Zachování soukromí – využijte sklo s texturou či vrstvené sklo s barevnou vnitřní vrstvou s bílým mléčným efektem.  
Čistý povrch – lze doplnit o loga či značení směru.
Odolnost proti požáru – čiré sklo pro použití v rámci ohnivzdorných příček.

Sklo jako materiál pro vnitřní příčky má širokou řadu využití.

Vysoká propustnost přirozeného světla co nejdále do nitra budovy neumožňuje pouze nižší potřebu umělého osvětlení, ale poskytuje uživatelům budov rovněž příjemné prostředí vnitřních prostor.

Řada protipožárních výrobků společnosti Pilkington umožňuje vysoce efektivní využití skleněných výplní i v kritických oblastech.

Světelnou prostupnost ve spojení se zachováním soukromí umožňují produkty, které jsou navrženy tak, že tříští světlo či působí jako matně. Výrobky řady skleněných výplní s texturou Pilkington Texture Glass jsou doplněny o plastický reliéf, který zajišťují různé stupně zastření skla.

Mnoho oblastí je třeba vybavit sklem, které je odolné proti nárazu, většina výrobků je tedy dostupná v tvrzeném či vrstveném provedení, vyhovují tak požadovaným normám pro odolnost proti nárazu.

Instalace příček musí vyhovovat příslušným britským normám. Příčky, které mají fungovat jako trasy pro uživatele budovy či bariéry, které mají oddělovat výškově rozdílné prostory, musí splňovat normu BS6180. Viz oddíl týkající se bariér a úprav balkónů.

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.