Sluneční kolektory

Sluneční kolektory

Společnost Pilkington podporuje průmyslové odvětví, které vyvíjí sluneční kolektory, nedodává však tyto výrobky odběratelům přímo.

Sklo produkované společností Pilkington se používá při výrobě tenkých panelů užívaných pro přímou přeměnu slunečního záření v elektrickou energii.

Vysoká přenosová schopnost produktu Pilkington Optiwhite™ rovněž umožňuje maximální využití dostupné energie solárních kolektorů. Viz Pilkington Activ™, samočistící sklo, které je ideálním materiálem pro nedostupné solární panely umístěné na střeše.

Solární kolektory využívají teplo ze slunce, kterým ohřívají panely, v nichž cirkuluje kapalina. Nashromážděné teplo se mění díky průchodu tepelným čerpadlem, které ještě zvýší teplotu kapaliny a odvádí ji do nádrže pro horkou vodu, je tedy zdrojem levné horké vody.

V době, kdy narůstají ceny paliv jsou solární kolektory ještě efektivnější, protože snižují náklady na topení, čímž kompenzují náklady na instalaci.