Protipožární koridory

Protipožární koridory

Únikové cesty a oddělené prostory uvnitř budovy můžou v případě požáru zachránit životy. Oheň vzniklý pouze v určité části budovy může přispět k tomu, že nezpůsobí takové poškození, jako kdyby se šířil v otevřeném prostoru. Proto jsou oddělené prostory a únikové cesty v komerčních budovách důležité, protože podnikání může po případném požáru pokračovat s minimálním poškozením. Kromě toho, že skla chrání před ohněm a kouřem, tak zajišťují i dobrou prostupnost světla.