Protipožární koridory

Protipožární koridory

Únikové cesty a oddělené prostory uvnitř budovy můžou v případě požáru zachránit životy. Oheň vzniklý pouze v určité části budovy může přispět k tomu, že nezpůsobí takové poškození, jako kdyby se šířil v otevřeném prostoru. Proto jsou oddělené prostory a únikové cesty v komerčních budovách důležité, protože podnikání může po případném požáru pokračovat s minimálním poškozením. Kromě toho, že skla chrání před ohněm a kouřem, tak zajišťují i dobrou prostupnost světla.

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.