Prosklené konstrukce

Prosklené konstrukce

Pilkington Planar™ otevírá obrovské možnosti pro architekty, což jim umožňuje vytvořit kompletní skleněnou fasádu budovy.
Nosné struktury se mohou objevit uvnitř i vně skleněného sloupku. Pilkington Planar™ lze kombinovat se všemi typy skel např. vhodná je kombinace s protislunečním sklem Pilkington Suncool™.

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.