Dveře

Prosklené dveře

O budově a jejím využití do velké míry vypovídá již její vstupní část. Naskýtá se zde tedy příležitost pro optimální vyladění celkového dojmu budovy.

Díky proskleným dveřím bude vchod působit přístupným a přívětivým dojmem, zároveň však může pomoci chránit přístup do budovy, poskytuje bezpečnou ochranu proti nárazu a je jedním z prvků energetické strategie budovy.

Odborné firmy Vám dodají otočné dveře spolu s upevňovacími díly, které Vám umožní vytvořit rozsáhlou skleněnou plochu s minimálním využitím stavebních prvků.

V rámci plnění požadavků uvedených v dokumentu N (část britských stavebních norem pojednávající o bezpečném využití skleněných panelů) je nezbytné, aby dveře a oblast kolem nich byly vyplněny panely odolnými proti nárazu, a to jak z důvodu zajištění osobní bezpečnosti a prevence poranění rozbitým sklem, tak i za účelem snížit riziko nárazu do skleněných panelů, jež je možné považovat za otevřený prostor či otevřené dveře.