Dveře

Prosklené dveře

O budově a jejím využití do velké míry vypovídá již její vstupní část. Naskýtá se zde tedy příležitost pro optimální vyladění celkového dojmu budovy.

Díky proskleným dveřím bude vchod působit přístupným a přívětivým dojmem, zároveň však může pomoci chránit přístup do budovy, poskytuje bezpečnou ochranu proti nárazu a je jedním z prvků energetické strategie budovy.

Odborné firmy Vám dodají otočné dveře spolu s upevňovacími díly, které Vám umožní vytvořit rozsáhlou skleněnou plochu s minimálním využitím stavebních prvků.

V rámci plnění požadavků uvedených v dokumentu N (část britských stavebních norem pojednávající o bezpečném využití skleněných panelů) je nezbytné, aby dveře a oblast kolem nich byly vyplněny panely odolnými proti nárazu, a to jak z důvodu zajištění osobní bezpečnosti a prevence poranění rozbitým sklem, tak i za účelem snížit riziko nárazu do skleněných panelů, jež je možné považovat za otevřený prostor či otevřené dveře.


We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.