Pilkington IGP - Oddział w Szczecinie

Oddział Pilkington IGP w Szczecinie zajmuje się produkcją szyb zespolonych, szkła hartowanego oraz sprzedażą szkła budowlanego.

Pilkington IGP Sp. z o.o. - Oddział w Szczecinie
ul. Pomorska 55
70-812 Szczecin
Polska
Tel.: + 48 91 466 46 01
Faks: + 48 91 466 46 60

Adres siedziby:
Pilkington IGP Sp. z o.o., ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000012897, NIP 123-00-06-857, Kapitał zakładowy 506 500 pln

Biuro Obsługi Klienta i Przygotowania Produkcji:
Kierownik DOKiPP
Krzysztof Zibrowski
Pilkington IGP Oddział Szczecin
Ul.Pomorska 55
70-812 Szczecin
Tel. 91-466-46-12
Mail: Zibrowski@pl.nsg.com  


Dyrektor Oddziału:
Radosław Miklaszewski
Pilkington IGP Oddział Szczecin
Ul.Pomorska 55
70-812 Szczecin
Tel. 91-466-46-02
Mail: Radosław.Miklaszewski@pl.nsg.com