Pilkington IGP - Oddział w Białymstoku

Pilkington IGP Oddział w Białymstoku zajmuje się produkcją szyb zespolonych, jak również szerokiej gamy metalowych stojaków do szkła.

Pilkington IGP Sp. z o.o. - Oddział w Białymstoku
ul. Wiadukt 8
15-327 Białystok
Polska
Tel.: + 48 85 745 60 15
Faks: + 48 85 745 60 01

Adres siedziby:
Pilkington IGP Sp. z o.o., ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000012897, NIP 123-00-06-857, Kapitał zakładowy 506 500 pln

Regionalny kierownik sprzedaży

Tomasz Raducha
Pilkington IGP Sp. z o.o.
ul. Wiadukt 8, 15-327 Białystok, Polska
Tel.: +48 85 7456025, Faks: + 48 85 745 6001
Tel. kom.: + 48 607 650 701
tomasz.raducha@pl.nsg.com


Przedstawiciel handlowy

Bartosz Delesiewicz
Pilkington IGP Sp. z o.o.
ul. Wiadukt 8, 15-327 Białystok, Polska
Tel.: +48 85 745 40 16, Faks: + 48 85 745 6001
Tel. kom.: + 48 607 650 701
bartosz.delesiewicz@pl.nsg.com

Dyrektor Oddziału
Zbigniew Parafianowicz
Pilkington IGP Sp. z o.o.
ul. Wiadukt 8, 15-327 Białystok, Polska
Tel.: + 48 85 747 40 64, Faks: + 48 85 747 40 61
Zbigniew.Parafianowicz@pl.nsg.com

Produkcja metalowa - stojaki, wózki i inne urządzenia do transportu i składowania szkła.

Dyrektor produkcji
Czesław Krajewski
Pilkington IGP Sp. z o.o.
ul. Wiadukt 8 , 15-327 Białystok, Polska
Tel.: + 48 85 745 60 17, Faks: + 48 85 745 6001
Tel. kom.: + 48 607 650 702
Czeslaw.Krajewski@pl.nsg.com

Biuro Obsługi Klienta Produkcji Metalowej
Wiesław Twarowski
Pilkington IGP Sp. z o.o.
ul. Wiadukt 8 , 15-327 Białystok, Polska
Tel.: +48 85 745 60 18, Faks: + 48 85 745 6001
Tel. kom.: + 48 601 366 402
Wieslaw.Twarowski@pl.nsg.com