Sverige

Att göra skillnad i världen med hjälp av glasteknologi

Glas för Arkitekter & Rådgivare

 • Glas i byggnader
 • Glasfakta 2018
 • Pilkington Spectrum
 • Pilkington Bullersimulator
 • Pilkington Colour Swatch
 • Pilkington Specifire

Glas för Branschkunder

 • CE-märkning
 • Hållbar utveckling
 • Glasfakta 2018
 • Pilkington Spectrum
 • Digital Signage
 • Projektreferenser