Pilkington K Glass™ Range

Pilkington K Glass™ N

God värmeisolering och hög solenergitransmission.

Allmänt

Pilkington K Glass™ N är vårt sedan länge etablerade hårdbelagda energisparglas. Pilkington K Glass™ N har ett klarare och mer neutralt utseende än sin föregångar Pilkington K Glass™ och ytråheten är även lägre vilket gör glaset lättare att putsa. Pilkington K Glass™ N har även en lägre ytresistens. Värmeisoleringen har förbättrats betydligt i jämförelse med klart floatglas.

Pilkington K Glass™ N kännetecknas av hög solenergitransmission då glaset släpper in gratisenergi från solen samtidigt som det ger en god värmeisolering och ett behagligt inomhusklimat. Detta ger en varmare och ljusare inomhusmiljö som medför reducerade kostnader för värme och belysning. Tack vare det slitstarka skiktet kan detta glas hanteras som vanligt glas. Pilkington K Glass™ N kan monteras som ett enkelglas eller i en isolerruta. Glaset går utmärkt att använda vid tilläggsisolering av äldre kopplade fönster genom att byta ut ett av glasen, alternativt att i en separat båge lägga till Pilkington K Glass™ N.

Fördelar

  • Förbättrad värmeisolering jämfört med klart floatglas (Ug-värde: 1,5W/m²K, 4-16Ar-K4)
  • Hög dagsljus- och solenergitransmission minskar vidare behovet av uppvärmning samt belysning
  • Ett hållbart hårdbelagt glas som är lätt att hantera och bearbeta
  • Kan lamineras, härdas och böjas
  • Kan användas som enkelglas eller i en isolerruta
  • Finns i en mängd olika storlekar och tjocklekar
  • Tillgänglig på Pilkington Optiwhite™

Broschyrer