Om Pilkington

Pilkington är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter. Vi tillverkar glas för arkitekter och byggbranschen, till bilindustrin samt tekniskt glas för specialapplikationer. Pilkington grundades 1826 och är från och med juni 2006 medlem i NSG Group, vilket gör Pilkington ledande i den globala floatglasindustrin. Floatprocessen, som uppfanns av Sir Alastair Pilkington 1952, är den internationella standarden för högkvalitativ glastillverkning. Pilkington har även utvecklat världens första självrengörande glas - Pilkington Activ™.

Idag har NSG Group tillverkning i cirka 30 länder, på fyra kontinenter, och försäljning i cirka 130 länder. Under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2014 redovisade koncernen en omsättning på ca 4,5 miljarder euro, varav 39% i Europa, 30% i Japan, 16% i Nordamerika och 15% i övriga världen.