Pilkington Spectrum

Pilkington Spectrum Online

Länk: Pilkington Spectrum Online

Pilkington Spectrum är ett beräkningsprogram som enkelt och effektivt kan beräknar viktiga värden för isolerglas (IGU) och ger dig möjlighet att kombinera en rad av våra olika produkter och beräkna viktiga värden som U-värde, ljus och SPF. 

Med hjälp av Pilkington Spectrum kan du:

 • Välja typ av glaskombination; enkel, dubbel, trippel etc. Enskilda glas kan bytas ut vid vald kombination.
 • Sökfunktion gör dte möjligt att söka i databasen efter produktkombinationer som matchar önskade prestanda utan att du är bekant med Pilkingtons produktnamn.
 • Beräkning av integrerade värden för ljus och solenergi enligt SS-EN410, ISO9050, ASHRAE
 • Färg (beräknad enligt både CIE 1931 och 1964)
 • Beräkning av emissivitet enligt EN 12898 and ASHRAE.
 • Resultatet sparas automatiskt som bitmap-filer och kan skickar som e-post tillsammans med kommentarer och bilagor.
 • Sökning bland tidigare egna sparade kombinationer.
 • Värden för ljus- och soltransmission, reflexion, absorption, g-värde, etc, i enlighet med EN 410
 • Mittpunktens U-värde enligt AN 673 (med möjlighet att få U-värdet med upp till två decimaler)
 • Prestanda i ljudreduktion i enlighet med EN ISO 140-3 eller allmänt accepterade värden från EN 12758
 • UV-överföring och färgindex (Ra) i enlighet med EN 410
 • Andra värden (t ex. personsäkerhet, brandskydd, motståndskraft mot angrepp, etc)

Denna information är tillgänglig för enkelglas, isolerglas (tvåglas, treglas eller fyrglas) eller länkade strukturer. Databasen innehåller ett brett utbud av våra produkter, som lagts fram av kategorier (som solbeskytttelse, energibesparing, självrengörande, etc.). Du kan också hitta kontaktuppgifter till vår tekniska serviceavdelning om du skulle behöva mer teknisk information.

Registrering 

Första gången du använder Pilkington Spectrum måste du registrera dig. När du har registrerat dig kan du fritt använda Pilkington Spectrum utan att registrera dig igen. Genom att registrera dig kan du vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste versionen av programvara och produktdata. Du får uppdateringar om programmet och information om nya produkter. Fördelen med onlineversionen av Pilkington Spectrum är att du kan vara säker på att du alltid har tillgång till den senaste versionen av programdata och produkt. Du behöver alltså inte ladda ner ny programvara eller uppdateringar.

Har du frågor eller synpunkter?

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra funktionerna i programmet. Produktsortimentet förändras över tiden och som ett resultat av pågående övergång till CE-märkta grundvärden på hela vårt sortiment kan även förändringar i redovisade prestanda förekomma. Tveka inte att kontakta oss om du har synpunkter på Pilkington Spectrum, eller om du vill vara helt säker på att den utvalda kombinationen kan levereras.

OBS! I Pilkington Spectrum ingår restriktioner för vissa kombinationer som inte är att rekommendera eller är opraktiska. Även med dessa begränsningar är det möjligt att skapa kombinationer som inte finns hos din leverantör. Kontrollera med din leverantör att din kombinationen är möjligt, att den finns tillgänglig i önskade storlekar och att det är möjligt att leverera i tid till ditt projekt. Det är också mycket viktigt att se till att produktkombinationen uppfyller lokala, regionala, nationella och andra produktspecifika krav. Vi kan inte utesluta att Pilkington Spectrum saknar produkter som förekommer på den svenska marknaden eller omvänt; att produkter som inte marknadsförs i Sverige förekommer i programmet. Använd Pilkington Spectrum för att skapa dig en uppfattning om möjliga produktkombinationer och deras prestanda.