Glastag

Det er populært at lukke lys ind i midten af en bygning ved at bruge tagglas til at skabe en lysbrønd og få et atrium. Når det gælder glasvalg er der flere hensyn at tage. U over solenergi- og varmetabskontrol er det vigtigt at vælge rigtigt glas med hensyn til sikkerhed. Hvis glasset også er en del af et tag som personer kan have adgang til at gå på, skal det måske også opfylde kravene til gulvglas.

Det er mange hensyn som skal tags når man skal vælge glass til tag, og beregninger må foretages i hvert enkelt tilfælde. Følgende faktorer som påvirker glasvalget er: type af glas, glassets tykkelse, format og glaskombination, glassets hældning og montage. Her kan det være nyttigt at se Glasindustriens publikation om Glastag, eller se vor håndbog GLASFAKTA som du også finder på vores hjemmeside.

Bygningsreglementets vejledning kræver at glas over hovedet på personer skal være lamineret glas. Det udvendige glas kan være hærdet glas, hvis der er risiko for slagskygger og dermed risiko for termisk brud.