CE Marking

CE Marking

CE tähendus on 'Communité Européen'. CE märgis näitab, et toode vastab Euroopa tehnilisele standardile, mida nimetatakse harmoneeritud Euroopa standardiks (hEN).

CE märgistusega harmoneeritud Euroopa standardid võttis Euroopa komisjoni poolt väljastatud mandaadi alusel kasutusele Comité Européen de Normalisation (CEN), esindades kõiki rahvuslikke standardi-asutusi. Standarditeni on jõutud avatud ja läbipaistva protsessi käigus, mille aluseks on kõigi huvitatud osapoolte konsensus.

CE Märgistus ei ole:

Toote päritolu tähis

    • Kvaliteedimärk selle traditsioonilises mõttes
    • Seotud aspektidega väljaspool tootele esitatavaid olulisi nõudeid (või selle funktsionaalset toimivust), st ei puuduta värvi, välimust jne
    • Litsents kasutada toodet EL liikmesriikides kõikidel teadaolevatel viisidel.

Ehitustoodete direktiiv kehtestati selleks, et kõrvaldada tehnilised tõkked ehitustoodetega kauplemisel Euroopas. Kõikide peamiste klaasitüüpide/gruppide jaoks on olemas vastavad standardid. Need standardid asendavad kõik rahvuslikud standardid.

Esimesed üheksa ehitusklaasi käsitlevat standardit hENs on kinnitatud jõustumiskuupäevaga 1. September 2005. Pilkingtoni tooted ja neisse puutuvad standardid leiate allpool olevast nimekirjast. Harmoneeritud standard on märgitud sulgudesse.

 

Tootestandard

Pilkington tooted

Põhiline lubi-liivklaas (EN 572-9)

Pilkington Optifloat
Pilkington Arctic Blue™
Pilkington Texture Glass
Pilkington Profilit
Pilkington Pyroshield™ 2
Pilkington Optiwhite

Pindkattega klaas (EN 1096-4)

Pilkington Activ
Pilkington K Glass
Pilkington Optitherm
Pilkington Suncool
Pilkington Eclipse Advantage

Termiliselt karastatud lubi-liiv-turvaklaas(EN 12150-2)

Pilkington Toughened Glass
Pilkington Pyroclear®

Termiliselt tugevdatud lubi-liivklaas (EN 1863-2)

Pilkington Heat Strengthened Glass

 

 

Pilkington, kui organisatsiooni ”Association of European Flat Glass Manufacturers (GEPVP)” liige, on kohustunud toetama ja jõustama erinevaid algatusi ja direktiive nõutud kindlustamaks, et meie tooted on CE märgistatud.

Toodete CE-märgistuse  tehnilist informatsiooni ülalmainitud toodete kohta leiate valides Product & CE Marking Information lingi menüüst vasakul pool.

Asjakohast lisainformatsiooni võite saada FAQs Section samuti ka Presentations ja Küsimuste ja vastuste brodošüür, mis on allalaetavad.

Kui teil on küsimusi ja kommentaare, palun saatke e-kiri aadressile ce.marking@nsg.com

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our