Śruby systemowe

Śruby systemowe

Mocowanie 902
Mocuje płytki sprężyste lub odlewane bezpośrednio do konstrukcji wsporczej systemu Pilkington Planar™. Mocowanie 902 dostosowuje się do każdego kąta nachylenia, co sprawia, że jest idealne do dachów i sklepień. 

Mocowanie 905
Jest to najbardziej popularne mocowanie systemu Pilkington Planar™, które eliminuje potrzebę używania płytek sprężystych i poprzez rotację stalowego sworznia połączonego z konstrukcją wsporczą pozwala na absorpcję obciążeń ruchomych i rozszerzalność cieplną. 

Mocowanie na zamówienie
Możliwe jest również zamawianie specjalnie opracowanych mocowań, co daje możliwość stosowania jeszcze szerszej gamy szyb.