Odlewane Płytki Sprężyste

Odlewane Płytki Sprężyste

Cztero- i dwupunktowe odlewy

To tylko dwa z wielu typów łączników ze stali nierdzewnej zaprojektowanych by zabezpieczyć mocowanie szkła do konstrukcji wsporczej.

Odlew Planetarium

Przykład specjalnie opracowanej płytki sprężystej, która jest obecnie dostępna. Odlew ten przystosowany jest do przeniesienia większych obciążeń bocznych poprzez użycie regulowanego ramienia i jednoczesnym zachowaniu niezmiernie płaskiego profilu.

Pilkington Planar™ Integral

Rewolucyjna metoda mocowania szklanych tafli do konstrukcji wsporczej, z niewidocznymi zewnętrznymi łącznikami jako że śruba mocująca wprowadzona została do wnętrza szkła laminowanego.