Konstrukcje

Konstrukcje

Wraz ze wzrostem transparentności fasad wykonanych w systemie Pilkington Planar™ dostajemy możliwość opracowania takiego rodzaju konstrukcji wsporczej, która uwypukli walory estetyczne szklanej fasady, zamiast być tylko koniecznym elementem do przeniesienia obciążeń.

Elementy systemu Pilkington Planar™ mogą być mocowane do szklanych żeber, konstrukcji cięgnowych, stalowych kratownic i wielu ich kombinacji.