Kontakty

Kontakty

Pilkington Planar™ jest dostępny wyłącznie poprzez sieć Akredytowanych Instalatorów.
Działając poprzez tę ustaloną sieć akredytowanych projektantów/instalatorów możliwe jest oferowanie architektom i klientom pełnowartościowej i kompletnej drogi od projektu do wykonania.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym Biurem Doradztwa Technicznego lub Akredytowanym Instalatorem, poprzez kliknięcie na link „Instalatorzy” znajdujący się po lewej stronie.