NSG adatvédelmi nyilatkozat

NSG adatvédelmi nyilatkozat

 

Click here to see the English privacy policy.

Kattintson ide az angol adatvédelmi irányelvek megtekintéséhez.

 

1. FONTOS INFORMÁCIÓK, BEMUTATKOZÁS  

 

Az NSG-nél elkötelezettek vagyunk amellett, hogy személyes adatait kizárólag olyan módon gyűjtsük, használjuk és tegyük közzé, amelyet Ön elvár, és amelyhez Ön hozzájárult, vagy amint azt a törvény lehetővé teszi vagy előírja. 

 

A személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása fontos számunkra.

 

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT CÉLJA  

Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást adjon arról, hogy miként gyűjti és dolgozza fel az NSG személyes adatait, amikor kapcsolatba lép velünk, (i) azáltal, hogy regisztrál, ellátogat vagy használja weboldalainkat („Weboldalak”), beleértve az összes olyan adatot, amelyet a Weboldalainkon keresztül ad meg, amikor feliratkozik hírlevelünkre, kapcsolatba lép velünk a Weboldalainkon keresztül, vagy részt vesz egy versenyen, és (ii) azáltal, hogy kapcsolatba lép velünk, amikor az NSG árukat vagy szolgáltatásokat nyújt Önnek, vagy Ön látja el az NSG-t árukkal vagy szolgáltatásokkal, vagy, ha Ön másfajta harmadik félként jár el a Cégünkkel való kommunikáció során.

 

A Weboldalaink nem gyermekeknek készültek, tudatosan nem gyűjtjük gyermekek személyes adatait.

 

Fontos, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot az egyéb olyan adatvédelmi nyilatkozatokkal vagy a tisztességes feldolgozásra vonatkozó nyilatkozatokkal együtt elolvassa, melyeket olyan alkalmakkor adunk meg, amikor Önről gyűjtünk vagy Önnel kapcsolatban kezelünk személyes adatokat, annak érdekében, hogy teljesen tisztában legyen azzal, hogy hogyan és miért használjuk fel személyes adatait. Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy segítse Önt abban, hogy a Weboldal használata és/vagy a Szolgáltatások nyújtása vagy igénybevétele során megalapozott döntéseket tudjon hozni.  Jelen adatvédelmi nyilatkozat kiegészíti a többi nyilatkozatot, és nem írja felül azokat. 

 

ADATKEZELŐ  

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a Pilkington Group Limited az adatkezelő, aki felel az Ön adatainak Weboldalainkon keresztül történő kezeléséért.  Azon személyes adatok tekintetében, amelyeket nem a Weboldalakon keresztül kezelünk az Önnel való kapcsolat során, az adatkezelő az NSG azon üzleti egysége, amely árukat vagy szolgáltatásokat nyújt Önnek, vagy, ha Ön szállító, akkor az NSG azon üzleti egysége, amellyel szerződést köt (vagy szerződést szeretne kötni), illetve akinek termékeket vagy szolgáltatásokat fog nyújtani.  A fenti üzleti egységeket felsoroló listát a 2. táblázat tartalmazza.  Jelen adatvédelmi nyilatkozat az ott szereplő valamennyi üzleti egységre vonatkozik (a jelen adatvédelmi nyilatkozatban együttesen „CÉG”, vagy „Mi”, „Magunk” és „Miénk”).

 

Amennyiben a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban kérdése merül fel, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeink egyikén.

 

ELÉRHETŐSÉGEK  

 

Amennyiben észrevétele, kérdése vagy aggálya lenne az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő információval kapcsolatban, vagy bármilyen egyéb kérdése merülne fel a személyes adatok NSG Csoport általi kezelésével kapcsolatban kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeken keresztül:

 

Pilkington Group Limited

 

E-mail cím: nsgdataprotect@nsg.com

 

Postacím: European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

 

Olyan kérdéssel kapcsolatban, amely nem kapcsolódik a személyes adatok Weboldalunkon keresztül történő kezeléséhez, lépjen velünk kapcsolatba a fent megadott elérhetőségek egyikén, és gondoskodunk arról, hogy kérése megfelelően továbbításra, valamint az illetékes adatkezelő által kezelésre kerüljön, vagy - választása szerint - közvetlenül lépjen kapcsolatba az NSG adatkezelő üzleti egységével, illetve az adatvédelmi tisztviselővel, amennyiben van ilyen (a kapcsolattartási adatokat a 2. melléklet tartalmazza).

 

Joga van arra, hogy bármikor panasszal forduljon az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz. Örömmel vennénk azonban, ha lehetőséget biztosítana számunkra, hogy mielőtt az adatvédelmi hatósághoz fordulna, panaszát magunk próbáljuk meg kezelni, ezért kérjük, elsőként Cégünkkel lépjen kapcsolatba.

 

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA, A MÓDOSÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG  

 

Cégünk jogosult időről időre módosítani az adatvédelmi nyilatkozatot.

  

Fontos számunkra, hogy általunk tárolt személyes adatai pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, tájékoztassa Cégünket, ha a velünk fennálló kapcsolat során személyes adatai megváltoznának.

 

2. AZ ÖNRŐL ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOK  

 

Személyes adatok vagy személyes információk alatt olyan, egy adott személlyel kapcsolatos információt értünk, mely alapján az adott személy azonosítható. Nem minősülnek személyes adatnak az olyan adatok, melyek nem alkalmasak személyazonosításra (anonimizált adatok).

 

Számos, különböző típusú adatot gyűjtünk, használunk, tárolunk és továbbítunk Önről, ezeket az adatokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

 

 • Személyazonosító adatok: többek között keresztnév, lánykori név, vezetéknév, felhasználónév vagy hasonló azonosítók, családi állapot, megszólítás, születési idő és nem.
 • Elérhetőségek: többek között a név, a számlázási cím, a szállítási cím, az e-mail cím, a telefonszámok és a szervezeti adatok (pl. munkavégzés helye, munkakör neve, szervezet elérhetőségei).
 • Pénzügyi adatok: többek között a bankszámla- és fizetőkártya adatok.
 • Tranzakciós adatok: ide tartoznak az Ön által illetve az Ön részére teljesített kifizetésekkel kapcsolatos adatok, illetve az Ön által tőlünk vásárolt termékek és szolgáltatások egyéb adatai.
 • Műszaki adatok: többek között az internet-protokoll címe (IP-cím), a bejelentkezési adatok, a böngésző típusa és verziója, az időzóna-beállítások és a tartózkodási hely, a cookie-k, a böngésző-bővítmények típusai és verziója, az operációs rendszer és platform illetve az eszközökön lévő, a Weboldalak eléréséhez használt egyéb technológiák adatai.
 • Profiladatok: többek között az Ön felhasználóneve és jelszava, az Ön vásárlásai vagy megrendelései, az Ön érdeklődését köre, preferenciái, visszajelzései és a felmérésekre adott válaszai.
 • Használati adatok: többek között a Weboldalaink, termékeink és szolgáltatásaink Ön által történő használatára vonatkozó adatok.
 • Marketing- és kommunikációs adatok: többek között a Cégünk illetve külsős partnereink marketing anyagainak fogadásával kapcsolatos, illetve kommunikációs beállítások.

 

Amennyiben Ön ellátogat valamelyik irodánkba vagy gyártóüzemünkbe, jogunkban áll Önről adatokat gyűjteni az Ön személyének azonosításához és a szükséges biztonsági ellenőrzések elvégzéséhez.  A zártláncú kamerarendszer használatával képrögzítésre is sor kerülhet.  Mindezek célja, hogy biztonságos környezetet teremtsünk látogatóink és alkalmazottaink számára. A létesítményünkbe történő belépéskor konkrétabb és részletesebb útmutatást biztosítunk látogatóink számára.

 

Különleges személyes adatokat nem gyűjtünk Önről (például faji vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó, vallási vagy világnézeti meggyőződésre utaló, nemi életre vagy nemi irányultságra vonatkozó, politikai véleménnyel, szakszervezeti tagsággal kapcsolatos, egészségügyi adatokat, valamint genetikai adatokat és biometrikus adatokat). Nem gyűjtünk továbbá bűnügyi ítéletekkel kapcsolatos és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatokat sem.

 

HA NEM ADJA MEG SZEMÉLYES ADATAIT  

 

Amennyiben személyes adatainak gyűjtését jogszabály írja elő, illetve az Önnel kötött szerződés követeli meg, és Ön, kérésre nem adja meg ezen adatokat, előfordulhat, hogy nem tudunk eleget tenni a meglévő, illetve a megkötendő szerződés teljesítésének (például nem tudjuk biztosítani az árukat vagy szolgáltatásokat). Ebben az esetben előfordul, hogy le kell mondanunk az Ön által rendelt terméket vagy szolgáltatást, erről azonban ennek előfordulásakor tájékoztatjuk Önt.

 

3. A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK MÓDJA  

 

Különböző módszerek használatával gyűjtünk Öntől származó és Önnel kapcsolatos személyes adatokat, többek között a következő módokon:

 

 • Közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Személyazonosító, elérhetőségi és pénzügyi adatait adatlap kitöltésével, illetve levélben, telefonon, e-mailben vagy egyéb módon adhatja meg. Erre akkor kerül sor, amikor személyes adatait megadja, amikor:
 • termékeket vagy szolgáltatásokat rendel;
 • üzletet kapcsolatban van velünk;
 • tanácsot kér termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban;
 • felhasználói fiókot hoz létre Weboldalainkon;
 • megrendeli szolgáltatásainkat vagy kiadványainkat;
 • marketinganyag küldését kéri;
 • versenyben, promócióban vagy felmérésben vesz részt; vagy
 • visszajelzést küld.
 • Automatizált technológiák vagy kapcsolatfelvétel útján. Automatikusan begyűjtjük az Ön által használt berendezésre, böngészési tevékenységre és mintákra vonatkozó műszaki adatokat, amikor felkeresi Weboldalainkat. Ezeket a személyes adatokat cookie-k, szervernaplók és egyéb hasonló technológiák segítségével gyűjtjük. Akkor is gyűjthetünk Önnel kapcsolatos műszaki adatokat, amikor olyan weboldalakra látogat el, amelyek a mi cookie-jainkat használják. További tudnivalókért tekintse meg lenti, cookie-k használatával kapcsolatos szabályzatunkat.

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA  

 

Személyes adatait kizárólag abban az esetben használjuk fel, ha azt a törvény lehetővé teszi számunkra. Személyes adatait leggyakrabban a következő esetekben használjuk fel:

 

 • Amennyiben teljesítenünk kell az Önnel kötendő vagy megkötött szerződést.
 • Amennyiben az Cégünk (vagy harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az Ön érdeke és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel szemben.
 • Amennyiben jogi vagy szabályozási kötelezettségnek kell megfelelnünk.

 

Általában véve, jogalapként nem támaszkodunk jóváhagyására személyes adatainak feldolgozásához, azonban hozzájárulását kérjük, mielőtt harmadik féltől származó direkt marketing kommunikációt juttatnánk el Önhöz e-mailben vagy szöveges üzenet formájában. Ön bármikor jogosult visszavonni a marketing célú üzenetek küldésére adott hozzájárulását, ehhez lépjen velünk kapcsolatba az nsgdataprotect@nsg.com e-mail címen keresztül.

 

A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA  

 

Az alábbiakban táblázatos formában felsoroljuk, hogy milyen módon kívánjuk felhasználni személyes adatait, és ehhez milyen jogalapra támaszkodunk.  Ahol a helyzet megkívánja, jogos érdekeinket is feltüntettük.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait több jogalap szerint is feldolgozhatjuk, attól függően, hogy mire használjuk adatait. Amennyiben az alábbi táblázatban több jogalapot tüntettünk fel és Ön többet szeretne megtudni azon konkrét jogalapról, amelyre támaszkodunk személyes adatai feldolgozását illetően, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az nsgdataprotect@nsg.com e-mail címen.

 

 

Cél/Tevékenység

Adattípus

Az adatkezelés jogalapja, beleértve a jogos érdeket

Az Ön új ügyfélként történő nyilvántartásba vétele, háttérvizsgálat végrehajtásával és személyazonosság ellenőrzésével

(a) Személyazonosító adatok

(b) Elérhetőségek

(c) Pénzügyi adatok

(a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése

(b) Jogi kötelezettségnek történő megfelelés érdekében

(c) Jogos érdekeink miatt szükséges (ellenőriznünk kell a velünk kapcsolatban álló emberek személyazonosságát)

Rendelése feldolgozása és kiszállítása, beleértve:

(a) A kifizetések, díjak és költségek kezelése

(b) A velünk szemben fennálló tartozás beszedése

(a) Személyazonosító adatok

(b) Elérhetőségek

(c) Pénzügyi adatok

(d) Tranzakciós adatok

(e) Marketing- és kommunikációs adatok

(a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése

(b) Jogos érdekeink miatt szükséges (kintlévőségeink beszedése)

Az Önnel fenntartott kapcsolatunk kezelése, beleértve:

(a) Az Ön értesítése a felhasználási feltételek vagy az adatvédelmi nyilatkozat módosítása esetén

(b) Az Ön felkérése értékelésre vagy felmérésben való részvételre

(c) Kapcsolatok és vonatkozó szolgáltatások kezelése

(d) A kért termékek és/vagy szolgáltatások biztosításához szükséges feladatok elvégzése

(e) Megkeresés megválaszolása

(f) Az Ön által jelzett panaszok vagy viták rendezése

(g) Vevőszolgálati támogatás nyújtása

(a) Személyazonosító adatok

(b) Elérhetőségek

(c) Profiladatok

(d) Tranzakciós adatok

(e) Marketing- és kommunikációs adatok

(a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése

(b) Jogi kötelezettségnek történő megfelelés érdekében

(c) Jogos érdekeink miatt szükséges (nyilvántartásaink frissítése, valamint annak vizsgálata, hogyan használják ügyfeleink termékeinket/szolgáltatásainkat)

Lehetővé tenni az Ön számára a nyereményjátékokban, versenyekben vagy felmérésekben való részvételt

(a) Személyazonosító adatok

(b) Elérhetőségek

(c) Profiladatok

(d) Használati adatok

(e) Marketing- és kommunikációs adatok

(a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése

(b) Jogos érdekeink miatt szükséges (annak vizsgálata, hogyan használják ügyfeleink termékeinket/szolgáltatásainkat, ezek fejlesztése és ezáltal üzleti tevékenységünk építése)

Az üzletmenet és Weboldalaink kezelése és védelme (beleértve a hibaelhárítást, az adatok elemzését, tesztelését, a rendszerkarbantartást, a támogatást, a jelentések készítését, valamint az adatok tárolását)

(a) Személyazonosító adatok

(b) Elérhetőségek

(c) Műszaki adatok

(a) Jogos érdekeink miatt szükséges (a vállalkozásunk működtetése, adminisztrációs és IT-szolgáltatások nyújtása, a hálózati biztonság, a csalások elkerülése érdekében, illetve az üzlet átszervezése vagy a csoport átstrukturálása érdekében)

(b) Jogi kötelezettségnek történő megfelelés érdekében

Annak érdekében, hogy releváns webhely-tartalmakat és hirdetéseket nyújthassunk Önnek illetve, hogy mérhessük és megérthessük az általunk biztosított hirdetések hatékonyságát

(a) Személyazonosító adatok

(b) Elérhetőségek

(c) Profiladatok

(d) Használati adatok

(e) Marketing- és kommunikációs adatok

(f) Műszaki adatok

Jogos érdekeink miatt szükséges (annak megismerése, hogy az ügyfelek miként használják termékeinket/szolgáltatásainkat, a vállalkozás fejlesztése illetve a marketingstratégia kidolgozása)

Adatanalitika alkalmazása Weboldalaink, a termékek/szolgáltatások, a marketing, az ügyfélkapcsolat és az ügyfélélmények javítása érdekében

(a) Műszaki adatok

(b) Használati adatok

Jogos érdekeink miatt szükséges (a termékeinket és szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfelek típusának meghatározása, Weboldalaink frissítése és relevanciájának biztosítása üzleti tevékenységünk építése érdekében, továbbá marketingstratégiánkra vonatkozó tájékoztatás céljából)

Javaslatok és ajánlások azokra az árucikkekre vagy szolgáltatásokra, amelyek érdekelhetik Önt

(a) Személyazonosító adatok

(b) Elérhetőségek

(c) Műszaki adatok

(d) Használati adatok

(e) Profiladatok

Jogos érdekeink miatt szükséges (termékeink/szolgáltatásaink fejlesztésének és ezáltal üzleti tevékenységünk építésének céljával)

Általános szabályozási és törvényi kötelezettségeink betartása (beleértve a magatartási kódexek és a megvesztegetés elleni törvények szerinti felelősségünket is)

(a) Személyazonosító adatok

(b) Elérhetőségek

(c) Pénzügyi adatok

(d) Tranzakciós adatok

Jogi kötelezettségnek történő megfelelés érdekében

Érintett személy hozzáférés iránti kérelmének megválaszolása

(a) Személyazonosító adatok

(b) Elérhetőségek

(c) Pénzügyi adatok

(d) Tranzakciós adatok

(e) Marketing- és kommunikációs adatok

Jogi kötelezettségnek történő megfelelés érdekében

 

ÁLTALUNK KÜLDÖTT MARKETING/PROMÓCIÓS AJÁNLATOK   

 

Igyekszünk választási lehetőségeket biztosítani Önnek a személyes adatok használatával kapcsolatban, különös tekintettel a marketing és hirdetési célú felhasználásra.

  

Az Ön személyazonosító, elérhetőségi, műszaki, használati és profiladatainak felhasználásával véleményt kívánunk formálni arról, mit szeretne és mire lehet szüksége, illetve mi érdekelheti Önt. Ennek alapján határozzuk meg, hogy mely termékek, szolgáltatások ás ajánlatok lehetnek megfelelők az Ön számára (ezt hívjuk marketingnek).

 

Akkor kap tőlünk marketing-üzeneteket, ha információkat kért, illetve termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolt tőlünk, illetve, ha egy versenybe történő benevezés, vagy egy promócióra történő regisztráció során megadta számunkra az adatait, és nem tiltotta le a marketinganyagok küldését.

 

HARMADIK FELEK MARKETING ÜZENETEI

 

Személyes adatainak az NSG Csoporton kívül, marketing célból történő megosztása előtt mindenképpen kérjük az Ön kifejezett hozzájárulását.

 

 LETILTÁS  

 

Bármikor kérheti vállalatunktól vagy harmadik felektől a marketing üzenetek küldésének leállítását, az Önnek küldött marketingüzenetekben található leiratkozási hivatkozások használatával, vagy, ha felveszi a kapcsolatot Cégünkkel az nsgdataprotect@nsg.com címen.

 

A marketing-üzenetek küldéséről történő leiratkozás nem vonatkozik azon személyes adatokra, amelyeket Ön adott meg termékek/szolgáltatások vásárlása, a garancia regisztrációja, a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos élmény megosztása, illetve egyéb tranzakció alkalmával.

 

COOKIE-K  

 

Cookie Policy

 

HARMADIK FELEK ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBOLDALRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

 

Weboldalunk tartalmazhat olyan hivatkozásokat, amelyek harmadik felek által üzemeltetett weboldalra, bővítményre vagy alkalmazásra mutatnak. A harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon található tartalom nem áll a befolyásunk alatt, adatvédelmi nyilatkozatukért felelősséget nem vállalunk. Amikor elhagyja weboldalunkat javasoljuk, hogy olvassa el minden egyes meglátogatott weboldal adatvédelmi nyilatkozatát. 

 

Ha rákattint ilyen bővítményekre vagy engedélyez ilyen kapcsolatokat, azzal lehetővé teszi Cégünk és harmadik felek számára az Ön adatainak gyűjtését és megosztását.  Ahhoz, hogy megismerje a bővítményt biztosító szolgáltató általi adatgyűjtés célját és mértékét, és az adatok további kezelését és felhasználását, valamint magánéletének védelmére irányuló jogait és testreszabási lehetőségeit, olvassa el a bővítményt biztosító szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatát. 

 

A CÉL MÓDOSÍTÁSA  

 

Adatait kizárólag az adatgyűjtés eredeti céljaira használjuk, kivéve, ha észszerűen arra a következtetésre jutunk, hogy azokat más célra is használnunk kell, és ezen másik cél kompatibilis az eredeti céllal. Ha tájékoztatást szeretne arról, hogy az új cél kompatibilis-e az eredeti céllal, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az nsgdataprotect@nsg.com e-mail címen.

 

Amennyiben személyes adatait az eredetihez nem kapcsolódó célra kell felhasználnunk, akkor erről értesítjük Önt, és tájékoztatjuk arról, hogy milyen jogi alap teszi ezt lehetővé számunkra.

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatait az Ön tudta és beleegyezése nélkül, a fenti szabályoknak megfelelően is kezelhetjük, amennyiben a törvény ezt megköveteli vagy engedélyezi.

 

 5. SZEMÉLYES ADATOK KÖZZÉTÉTELE 

 

Lehetséges, hogy személyes adatait meg kell osztanunk az alább felsorolt felekkel a fenti, 4. bekezdésben szereplő táblázatban felsorolt célokra.

 

 • Belső harmadik felek: Az NSG vállalatcsoport más vállalatai, amelyek IT, rendszergazdai és központi szolgáltatásokat nyújtanak.
 • Külső harmadik felek:
 • Adatkezelőként eljáró szolgáltatók, amelyek IT és rendszergazdai szolgáltatásokat nyújtanak;
 • Szakmai tanácsadók, beleértve a jogászokat, banki szakembereket, auditorokat és biztosítási szakembereket, akik konzultációs, banki, jogi, biztosítási és számviteli szolgáltatásokat nyújtanak; valamint
 • Adó- és vámügyintézők, felügyeleti és egyéb hatóságok, amelyek bizonyos körülmények között előírják az adatkezelési tevékenységek jelentését.
 • Harmadik felek, amelyek részére a vállalkozást vagy eszközeinket eladjuk, átruházzuk vagy amelyekkel egyesülünk. Emellett, vállalatunk is megvásárolhat más vállalkozásokat, illetve egyesülhet azokkal. Amennyiben változás következik be Cégünk tulajdonviszonyában, az új tulajdonosok a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal összhangban használhatják az Ön személyes adatait.

Megköveteljük a harmadik felektől, hogy tiszteletben tartsák személyes adatainak biztonságát, és azokat a törvényekkel foglaltaknak megfelelően kezeljék. Nem engedélyezzük, hogy harmadik fél szolgáltatóink az Ön személyes adatait saját célra használják fel, kizárólag arra adunk engedélyt számukra, hogy az Ön személyes adatait konkrét célok érdekében, és a vállalatunk által adott utasításokkal összhangban kezeljék.

 

6. ADATOK NEMZETKÖZI ÁTADÁSA  

 

Személyes adatait megosztjuk az NSG Csoporton belül, amely együtt jár adatainak az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre történő továbbításával.

 

Minden olyan esetre, amikor személyes adatait az EGT-n kívülre kell továbbítanunk olyan biztonsági intézkedések vonatkoznak, amelyek biztosítják személyes adatai megfelelő védelmét.

 

7. ADATBIZTONSÁG  

 

Megfelelő biztonsági intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a személyes adatok véletlen elvesztése, jogosulatlan felhasználása, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatása vagy közzététele. Továbbá az Ön személyes adataihoz való hozzáférést azon alkalmazottakra, ügynökökre, szerződéses vállalkozókra és egyéb harmadik felekre korlátozzuk, akiknek a munkájukhoz ezeket ismerniük kell. Fenti személyek kizárólag Cégünk utasításai alapján kezelhetik az Ön személyes adatait, és titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.

 

Megfelelő eljárásokat léptettünk életbe a vélt adatvédelmi incidensek kezelésére, és amennyiben azt a törvény részünkre előírja, értesítjük Önt, valamint az illetékes felügyeleti hatóságot a jogsértésről.

 

8. ADATMEGŐRZÉS  

 

A SZEMÉLYES ADATOK HASZNÁLATÁNAK IDŐTARTAMA  

 

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg az az adatgyűjtés céljainak teljesítése érdekében szükséges, beleértve a jogi, könyvelési vagy beszámolási követelmények teljesítését.

 

A személyes adatokra vonatkozó megfelelő megőrzési idő meghatározásakor figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a jogosulatlan felhasználásból vagy közzétételből eredő esetleges károk kockázatának mértékét, az adatok felhasználásának céljait, illetve azt, hogy egyéb módszerekkel is elérhetjük-e ezeket a célokat, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

 

9. AZ ÖN TÖRVÉNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JOGAI  

 

Bizonyos esetekben a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében élhet személyes adataira vonatkozó jogaival.  Joga van a következőkhöz:

 

 • A tárolt személyes adatok javításának kérése.
 • A személyes adatok törlésének kérése.
 • Hozzáférés kérése személyes adataihoz.
 • A személyes adatok feldolgozása korlátozásának kérése.
 • Hozzájárulás visszavonása.

Amennyiben élni kíván a fentiekben ismertetett jogok bármelyikével, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az nsgdataprotect@nsg.com e-mail címen.

 

RENDSZERINT DÍJMENTES  

 

A személyes adataihoz való hozzáférés (vagy az egyéb jogok bármelyikének gyakorlása) díjmentes. Mindazonáltal, ésszerű díjat számíthatunk fel, amennyiben az Ön által benyújtott kérés egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő jellegű, illetve túlzó mértékű. Ilyen esetben jogunkban áll elutasítani a kérésének való megfelelést.

 

AMIT KÉRHETÜNK ÖNTŐL  

 

Személyazonossága és hozzáférési joga (vagy bármely egyéb joga) igazolásához jogunkban áll további adatokat kérni Öntől. Ez a lépés biztonsági intézkedés annak érdekében, hogy a személyes adatok ne kerüljenek olyan személy tudomására, aki erre nem jogosult. Előfordulhat, hogy azért lépünk kapcsolatba Önnel, mert a válaszadás meggyorsítása érdekében a kérésével kapcsolatos további információkra van szükségünk.

 

A VÁLASZADÁS IDŐKORLÁTJA  

 

Arra törekszünk, hogy minden jogos kérésre egy hónapon belül válaszoljunk. Amennyiben kérése összetett, illetve, ha több kérést is benyújtott, akkor a válaszadás bizonyos esetekben egy hónapnál hosszabb időt is igénybe vehet. Ebben az esetben értesítjük, illetve folyamatosan tájékoztatjuk Önt.

 

2. táblázat – NSG adatkezelő üzleti egység

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában az érintett adatkezelők a következők:

 

Adatkezelő üzleti egység

Elérhetőségek

Adatvédelmi elérhetőség

Pilkington Group Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington United Kingdom Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Technology Management Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

NGF Europe Limited

Lea Green, St Helens, Merseryside, WA9 4PR

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington AGR Austria GmbH

Gewerbering 2, 2440 Moosbrunn

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Austria GmbH

Werksgelände 24, 5500 Bischofshofen, Mitterberghütten

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Belgium N.V/S.A

Krijgsbaan 247/D1, 9140 Temse

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington AGR Czech spol S.r.o

Prague 10 – Hostivař, street Průmyslová 1472/11, Post Code102 19, Czech Republic

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Danmark A/S

Ejby industrivej 124, 2600 Glostrup

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Finland Oy

PL 476, 33101 Tampere

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Lahden Lasitehdas Oy

Niemenkatu 73, 15140 Lahti

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive France SAS

620 Avenue Dreyfous, Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Glass Service SAS

620 Avenue Dreyfous Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Holdings SA

620 Avenue Dreyfous Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Bauglasindustrie GmbH

Hüttenstraße 33, 66839 Schmelz/ Saar

datenschutz@pilkington.de

Colorglas GmbH

Delogstaße 32, 46483 Wesel

datenschutz@pilkington.de

Dahlbusch AG

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Automotive Deutschland GmbH

Otto-Seeling-Straße 7, 58455 Witten

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Deutschland AG

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Glasveredelung GmbH

Wiener Straße 33, 48455 Bad Bentheim

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Holding GmbH

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington AGR Hungary Kft

Ócsai út 4, 1239 Budapest

NSGdataprotect@nsg.com

Nippon Sheet Glass Ireland Limited

1st Floor, River View House, 21-23 City Quay, Dublin 2

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Benelux AGR BV

Schurenbergweg 7, 1105 AP Amsterdam

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Nederland BV

De Hoeveler 25, 7547 SB Enschede

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Norge AS

Vindheiavegen 17, 2406 Elverum

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Poland Sp zo.o

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington IGP Sp zo.o

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Polska Sp zo.o

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Romania SA

400609 Cluj-Napoca, Dorobantilor 128, Romania

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Espana SA

Vial IV planta km 2,8 46500 SAGUNTO

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Sweden AB

Kumla Gårdsväg 21 B, 14563 Norsborg

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Floatglas AB

STÅLVÄGEN 3, 57438 Vetlanda

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Sverige AB

STÅLVÄGEN 3, 57438 Vetlanda

NSGdataprotect@nsg.com

 

 

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.