Pilkington Suncool™ Dynamic powered by Suntuitive™

Pilkington Suncool™ Dynamic powered by Suntuitive™

Allmänt

Pilkington Suncool™ Dynamic powered by Suntuitive™ är ett klimatsmart solskyddsglas som hjälper till att skydda mot ovälkommen värme från solen på ett enkelt sätt. Glaset ändrar färg från ljust till mörkt utan någon mekanisk eller elektrisk påverkan och anpassar sig efter värmen från solen. Ju starkare solen skiner på glaset och ju mer glaset värms upp desto mörkare blir det. Färgförändringen behöver inte specificeras utan är automatisk. Detta är mycket intressant i vårt klimat då vi gärna drar nytta av solenergin under vinterhalvåret och undviker den under sommaren.

Pilkington Suncool™ Dynamic är ett laminerat personsäkert glas som är uppbyggt av två värmeförstärkta glas som lamineras ihop med en termokrom film. Glaset kan användas som enkelglas eller som yttre glas i en isolerruta. Eftersom Pilkington  Suncool™  Dynamic inte kräver något styrsystem så är installationen och driften mycket kostnadseffektiv.


Suntuitive är ett varumärke som ägs av Pleotint, LLC och som finns registrerat i USA och EU.

Fördelar

  • Ett klimatsmart solskyddsglas.
  • Ljustransmission och solenergitransmission varierar efter rådande väderförhållanden.
  • Färgförändringen från ljust till mörkt sker automatiskt och inga styrsystem krävs.
  • Installationen och driften är mycket kostnadseffektiv.
  • Skyddar mot ovälkommen värme från solen vilket minskar energiförbrukningen då kylning undviks.

Broschyrer

Applikationer för denna produkt