Pilkington Insulight™ Sun

Pilkington Insulight™ Sun

Allmänt

Även om klart glas är bra för att släppa in dagsljus i ditt hem, är det inte lika effektivt när det gäller att skydda mot hettan som kommer med solljuset.

Genom att kombinera ett genomfärgat eller belagt glas med en Pilkington Insulight™-produkt kan du minska värmeinstrålningen i inglasade områden under sommarmånaderna och ändå släppa in rikligt med dagsljus.

Produkten lämpar sig speciellt för vinterträdgårdar.

Pilkington Insulight™ – en produkt som följer nationella och europeiska standarder

Pilkington Insulight™-produkterna är designade av experter och glasens kvalitet och tillförlitlighet är noga testade. På det sättet säkerställer vi att varje enhet uppfyller dagens nationella och europeiska standarder. När du väljer en Pilkington Insulight™-produkt väljer du en produkt med hög kvalitet.

Tillförlitlighet är viktigt! Isolerglasenheten är dubbelisolerad för att öka glasets livslängd.

Om du vill ha mer information eller en fullständig specifikation, ta kontakt med din lokala fönsterleverantör.

Broschyrer

Applikationer för denna produkt

Find More information