Pilkington Planar™

Pilkington Planar™

Allmänt

Pilkington Planar™ är ett mångsidigt och flexibelt glasningssystem som gör det möjligt att skapa kompletta skal av glas för byggnader utan synliga profiler i fasadskiktet oavsett lutning. Bärande system kan invändigt eller utvändigt utföras som "glasfenor", traditionell stålkonstruktion eller i form av vajrar och dragstänger "Pilkington Planar™ Tension Structure". Systemet har använts för att skapa många fantastiska glasbyggnader som har kommit att bli landmärken på ett flertal platser.

Pilkington Planar™ kan kombineras med de flesta av våra glasprodukter och monteras alltid som ett komplett system. Pilkington Planar™ finns endast tillgängligt genom vårt nätverk av godkända installatörer.

Fördelar

  • Kompletta fasader helt i glas
  • Inga synliga bärande konstruktioner
  • Inget utanpåliggande ramverk
  • Stora möjligheter till komplicerade fasadutformningar
  • Minimalt underhåll ger låga driftkostnader
  • Extremt täta och ljudisolerande fasadlösningar

Broschyrer

Applikationer för denna produkt