Pilkington Planar™

Pilkington Planar™

Allmänt

Pilkington Planar™ är ett mångsidigt och flexibelt glasningssystem som gör det möjligt att skapa kompletta skal av glas för byggnader utan synliga ramar och lister. Stommen kan t.ex. bestå av rymdfackverk, vertikala eller horisontella balkkonstruktioner, hängande och stående glasfenor eller s.k. riggade system av tunna, förspända stålstänger. Pilkington Planar™ är det närmaste fritt hängande glasskivor som du kan komma!

Pilkington Planar™ har använts för att skapa många fantastiska glasbyggnader som har kommit att bli landmärken på ett flertal platser.

Glassystemet kan kombineras med självrengörande glas, Pilkington Planar Activ™ tack vare en speciell fogmassa som löser problemet med silikonläckage på glasytan. De flesta övriga funktionsglasen i vårt sortiment kan naturligtvis också integreras för att möta höga krav på till exempel värmeisolering, solskydd, säkerhet och ljudreduktion.

Belastningarna på glaselementen, t.ex. vindlaster och egenvikt, överförs till den bärande stommen genom beslagen. Dessa tar också upp de rörelser som normalt uppstår mellan glas och stomme. Det krävs noggrann dimensionering av såväl glas som antal beslag per glaselement för varje projekt. Detta ingår i vårt åtagande, med utgångspunkt från givna lastförutsättningar. Pilkington Planar™ kan dimensioneras för att motstå såväl jordbävningar som orkaner.

Tack vare omfattande tester hos internationella forsknings- och testinstitut och erfarenhet från många levererade objekt vet vi att systemet motsvarar högt ställda krav på säkerhet och tillförlitlighet. Därför kan vi ge 12 års garanti konstruktion och material.

Pilkington Planar™ monteras alltid som ett komplett system och finns endast tillgängligt genom vårt nätverk av godkända leverantörer.

Se videon för mer information

Fördelar

  • Kompletta fasader helt i glas.
  • Inga synliga bärande konstruktioner.
  • Inget utanpåliggande ramverk.
  • Stora möjligheter till komplicerade fasadutformningar.
  • Minimalt underhåll ger låga driftkostnader.
  • Extremt täta och ljudisolerande fasadlösningar.

Broschyrer

Applikationer för denna produkt